tirsdag den 31. januar 2012

- og det var januar 2012

Januar 2012 har heldigvis ikke budt på de helt store udfordringer mht. sne og kulde. Meget anderledes end sidste år på samme tidspunkt, hvor vi sloges med kulde – og ikke mindst, den megen overdrevne sne, som isolerede os totalt fra de øvrige byer – og derved det øvrige Danmark. Vi fik godt nok at føle, at vi boede på en ø!

Lige her, den sidste dag i januar, har vi kun fået meget lidt sne, der dårligt har kunnet lægge sig på vejene til gene for trafikken. Dog ser det ud til, at vi nu kan påregne kulde og sne fra det russiske hjørne, som ligger lige øst for os. På lørdag – natten til søndag, lover de os kulde ned til 15 minusgrader, samt omkring 10 cm sne – så vi går en ”hyggelig tid” i møde. Godt vi stadig har brænde liggende.

I år har den syriske rose, som jeg bragte med hjem fra Lyngby lige før Jul, allerede fået små grønne blade, bare ved at stå i udestuen.

Vi har dog ikke været forskånet for større storme i denne vinter. Når vinden er i det hjørne, hvor vor kyst har en fralandsvind, kan vi se flere skibe søge læ langs kysten. Det er altid et fascinerende syn med de mange skibe fra alle mulige lande, så på min tur ned til brugsen, kan jeg, hvis jeg har mit kamera med mig, tage rigtig mange billeder af de skibe, der søger læ for stormene.

søndag den 29. januar 2012

Europamesterskab til dansk håndbold

De danske mænd vandt Europamesterskabet i håndbold over Serbien med 21 -19 - i Serbien.

Rigtig flot klaret, efter en meget dårlig start i de indledende kampe. Og ikke mindst, at komme fra baghjul med 0 point i mellemrunden til det endelige resultat. Det siger en hel del om kvaliteten af holdet.

Et Europamesterskab i 2008, og nu igen i 2012, ret flot knejter - meeen, der er godt nok meget lang vej op til det vore piger har præsteret.

lørdag den 28. januar 2012

Flensborg, Per Behrens 14 år i dag

Pers far, Thomas Behrens
I dag fylder Per Behrens 14 år. Per bor i Flensborg, og er den anden søn af vor plejesøn Thomas og hans hustru Susanne (billedet er af Thomas).

Som jeg før har skrevet på bloggen, er Thomas vort feriebarn helt tilbage fra 70’erne, hvor vi modtog ham igennem Sydslesvig forening, og forbindelsen har varet ved lige siden.
Jeg kunne godt skrive en større afhandling om, at Thomas og Susanne troede, at de kun kunne få ét barn (Ole), men den historie er helt deres egen.

Her vil vi bare ønske Per et stort tillykke på dagen, og håber han får rigtig mange gaver – og ikke mindst kager og chokolade til de mange gæster, der kommer for at lykønske ham på dagen.

Tillykke Per.

onsdag den 25. januar 2012

Kammeratstøtteordningen KSO

Kammeratstøtteordningen, eller bare KSO som den kaldes, er en ordning, der er på finansloven. KSO får bevilget 2.2 mio hvert år, til støtte for alt udsendt militærpersonel. Pengene er øremærket til de soldater, der trænger til støtte efter hjemsendelsen pga. de mange tragiske oplevelser, deres psyke og krop har været igennem.

Mange af vore soldater har været igennem mange barske oplevelser, så de penge er givet godt ud - hvis de altså administreres rigtigt?

Midlerne til KSO bliver styret af formanden for De Blå Baretter, eller DBB som de også kaldes. Men hvorfor er det formanden for DBB, der styrer disse midler? Det er det, fordi manden, i sin egenskab af formand for DBB, skal være den der styrer disse midler. Så i den henseende, er demokratiet sat helt ud af kraft!

For at få del i midlerne, skal formanden for forretningsudvalget godkende ansøgningen, dvs. når formanden selv ansøger om midler - godkender han også selv, hmmm.

Egentlig er midlerne bevilget til alle der har været udsendt i international tjeneste, men formanden for DBB har afgjort, at midlerne kun skal gå til udsendte efter 1992 - dvs. at FN soldater fra Cypern, Gaza og Congo ikke får del i midlerne, hmmm.

På et spørgsmål i Forsvarskommandoen fra undertegnede, den 8. juni 2011, om fordelingen af midlerne, var svaret, at Forsvarskommandoen ikke blander sig i, hvad formanden fra DBB anvender midlerne til - hmmm!

Og i går modtog jeg regnskabet fra KSO fra Forsvarskommandoen - efter jeg havde været igennem både Finansministeriet og Forsvarsministeriet. Hvorfor er dette regnskab ikke bare tilgængeligt på nettet - det er da offentlige midler, bevilget på finansloven, der er tale om.

Dette regnskab burde være tilgængeligt for alle interesserede!

Tillykke Birthe

Min dejlige hustru gennem snart 41 år, fylder 64 år i dag, så nu starter hun på sidste år af efterlønnen. Herefter, om et år, er vi begge folkepensionister.

Der findes ikke ret mange billeder af os to sammen, da det for det meste er mig, der tager billeder - og det får man ikke mange billeder af os sammen af. Så da vi var i Norge, i 2010 for at passe børn, rådede Randi, vor datter, bod på denne mangel - og tog dette billede af os.

Modsat sidste år på denne tid, er vejene næsten fri for sne, da vi kun har fået et ganske fint "pulver" sne, der ikke gør nogen skade. Sidste år var vi sådan begravet i sne, at vor lokale brugs i Tejn, lignede en russisk købmand under udsalg. Der var næsten ingen varer på hylderne, da alle veje var blokeret, så vi var isoleret totalt - og ingen varer nåede derfor til vor lille by.

Temperaturen er omkring 1 grad varme, så koldt er det heller ikke - ikke set i forhold til Elverum i Norge, hvor de kan "prale" med 20 graders kulde og megen sne.

fredag den 20. januar 2012

Asta 9 år i dag! Tillykke AstaAsta fylder 9 år i dag :-) Asta er en af vore børnebørn, som bor i Elverum i Norge. Lige pt. er der en hel del sne på den egn i Norge - samt, helt ned til 20 graders kulde.

Hvem siger, at vi har det koldt i Danmark?

Vi håber du får en rigtig god fødselsdag sammen med dine søskende/kammerater - og ikke mindst med mor og Martin.

Billedet til venstre for teksten er fra Hasle i 2010, hvor vi havde Asta med i Cirkus.

Det første billede er taget af Randi, vor datter og Astas mor. Billedet er taget på selve Astas fødselsdag i dag.

Svar fra BRK om Tejn havn

Mine spørgsmål er før BRK's svar:

Så, hvis disse tønder, ved et uheld vælter - hvem er så den ansvarlige!?!

Svar 1.
Håndteringen af olietromlerne er havnens ansvar, men jeg vil ikke udelukke at der kan være årsager (hvis de mod forventning kan væltes) hvor ansvaret kan blive andre end havnens.

På havnen findes også et stort affald af jern og metal (skrot) - lige ved siden af omtalte tønder.
Hvad er BRK's politik/holdning til omtalte lager af olie, kemikalie- og skrotaffald - på et havneområde?

Svar 2
Teknik & Miljø der administrer de 10 kommunale havne har i tæt samarbejde med miljømyndigheden aftalt hvad der skal ske for at Tejn Havn opfylder bestemmelserne.
Og de mange tromler skyldes at det firma der genbruger olien ikke endnu har afhentet olien, der stammer fra en sløjfning af en jordtank (spildolie til genbrug er ikke længere affald med en råvare, og kravene er dermed lempet )

Noget helt andet er, at det pynter bestemt ikke i havnen - eller for den sags skyld, på Bornholm!

Svar 3
Helt enig i at det ikke pynter på havnen, og det er ikke lykkede at få firmaet til at fremrykke sin afhentning på Bornholm men de har lovet at at hente olien senest 1 april.
Havnen vil flytte olietromlerne væk fra den container hvor vi normalt opbevarer spildolie i, nu her hvor de skal være på havnen så længe.

mandag den 16. januar 2012

Olie, kemikalie- og skrotophobning på Tejn havn

Skrotbunken er ikke ligefrem noget der pynter

Ikke alle olietønder er tomme

- og flere af de fyldte olietønder mangler skruelåget

I weekenden var jeg atter en tur på havnen, og den bunke af olie, kemikalie- og skrotbunker, der har været på havnen igennem længere tid, er begyndt at irritere mig. Flere af tønderne er åbne, da skruelågene helt mangler - og da der ikke er tale om tomme tønder, kan jeg blive helt svedt over, at tænke på, hvad der sker, hvis indholdet ender ude i havnen.

I min tid som miljøchef, var myndighederne efter os, hvis vi bare havde en tromle kemikalie stående - indendørs, men lige ved siden af en kloakrist. Hvis der gik hul på tønden, ville indholdet kunne løbe direkte ud i kloaksystemet. Derfor skulle omtalte tromle placeres på en anordning, der kunne tage lige så meget som der var i tromlen - 200 liter.

Her i Tejn havn er der ikke bare tale om en enkelt tønde - men et mindre bjerg af alle mulige tromler. Og hvad er der i dem? Man kan sikkert ikke gå ud fra, at det der står på etiketten passer, da tromlerne kan være genfyldt med rester af alle mulige slags.

Og, der er ikke tale om, at det er placeret lige ved en rist - men direkte på havnen, lige ud til havet.
Jeg har skrevet til Bornholms Regionskommune for at få dem til at tage sig af dette miljøproblem. Så må jeg se, hvad der kommer ud af det?

lørdag den 14. januar 2012

Pålandsvind og høj vandstand

Det er stærke kræfter, der hamrer imod Tejn havn
Dette billede taler helt for sig selv

Det blev ikke til en tur på den yderste mole i dag.

Flere steder stod vandet ret højt i havnenDa Birthe, min hustru igennem 40 år, havde modtaget en forkert bogpakke fra Gyldendal, måtte jeg en tur i postbutikken i Super Brugsen. Naturligvis havde jeg mit kamera med, da man altid kan komme ud for et eller andet.

Det var en hård vind fra nordøst, der mødte mig på min tur ned omkring havnen - og en vind i den retning, er det samme som pålandsvind, som på denne årstid er meget kold.

Jeg har aldrig set vandet stå så højt i havnen. Flere steder var det ved at gå ud over havnekanten, så jeg vil tro, at vandet har stået omkring en meter højere end normalt.

Men jeg var glad for, at jeg havde husket mit kamera på denne dag, for det er bestemt ikke hver dag

fredag den 13. januar 2012

Døndalen

Vandfaldet i Døndalen
 Også nedenfor vandfaldet er der godt gang i vandet

 En underlig "skabning"

I den sidste tid, har vi haft en hel del nedbør i form af regn. Derfor havde jeg i tankerne, at en fototur til Døndalen ville være godt, når solen endelig kom frem - for åen ovenfor vandfaldet, ville være fuld af vand.

Så da solen og vejret viste sig fra den gode side i dag, fik jeg stativ og kamera ned i min rygsæk - og derefter var det ud på cyklen.

Da vi ikke har sne eller frost for tiden, er cyklen det idéelle transportmiddel i sådan en situation. Specielt når føret i skovbunden er ret smattet, er en mountainbike det helt rigtige transportmiddel. Og skovbunden var temmelig smattet i dag!

For en gang skyld fik jeg brug for det laveste gear på cyklen, for der er en del bakker på vejen gennem skoven til vandfaldet. Selve vandfaldet befinder sig omkring 700 meter fra kysten. Selv om faldet kun er på ca. 20 meter, er det alligevel Danmarks højeste fald af den art.

Da jeg for et par år siden viste min gamle ven fra Tasmanien, Erik Rudolf, vandfaldet i Døndalen, havde vi haft tørke over en rum tid, så "vandfaldet" var skrumpet ind til noget der mindede om en pakning, der var røget på en vandhane. Så det var mere en flovt at vise frem - især efter jeg havde set, Russel Falls i Tasmanien.

Men i dag var der godt nok "gang i a skie", som man siger i det jyske. Vandet fossede ud over kanten så stærkt, at jeg havde svært ved at tro, at det var det samme sted, som jeg før havde vist frem. Og den megen vand der løber igennem vandfaldet, har også gjort det en del bredere - samt, ved udmundingen til havet, fører vandet så meget jord med sig, at havet er blevet en grumset mange meter ud i Østersøen.

Dog havde det ikke meget at sige, at solen var fremme i dag. Dels står solen stadig meget lavt på himlen på denne tid af året, og dels når der næsten igen solstråler ned i Døndalen – men billederne fik jeg alligevel.

torsdag den 12. januar 2012

Se fremad

Hørte forlede fra vor nabo, at man ikke skal se tilbage - men fremad!

I vor pensionistalder, er det ikke altid lige specielt skægt - at se for langt fremad!

fredag den 6. januar 2012

Hvad er loven om behandling af kræft værd?

Når almindelige dødelige borgere bryder en lov, bliver vedkommende politianmeldt, og efterfølgende rejst en sag, hvis politiets efterforskning viser, at anmeldelsen er berettiget. Derefter er det en tur i retten, hvor det dernæst skal vise sig, om man er skyldig eller ej. Og er man skyldig, vil der falde en straf i form af en bøde, hæfte eller fængsel.

Men er det altid sådan?

I 2008 blev en kræftpakke vedtaget, så patienter med kræft i bugspytkirtlen, skal opereres inden for syv dage!!

Men indtil nu, er det ikke sket for én eneste patient, oplyser overlæge Michael Bau Mortensen, Odense Universitetshospital og formand for den cancergruppe, som registrerer behandlingen af patienter med kræft i bugspytkirtlen, over for Politiken.

Heller ikke lovens maksimale ventetid på 14 dage kan hospitalerne overholde, - 80-90 procent af patienterne venter mere end 14 dage!

Det er regionerne, der har ansvaret for at lovgivningen overholdes indenfor sundhedsvæsenet - så måske ville det være på plads med en politianmeldelse her? Dog skal vi nok ikke regne med, at en sådan sag holder ret langt, for når kommuner, Regioner og Staten bryder loven, er det en helt anden sag!

Så jeg kan kun konstatere, at det er totalt omkostningsfrit for de ansvarlige, at bryde loven. Omvendt, er det bestemt ikke omkostningsfrit for patienter og pårørende. I mange tilfælde, betaler de den højeste pris.

onsdag den 4. januar 2012

En tur på havnen


For det meste går jeg ned til Brugsen i Tejn, når jeg skal købe lidt ind. Dels giver det frisk luft, og dels har jeg sikkert også godt af den gåtur.

Så har turen også ”den lille krølle på halen”, at jeg altid slår et lille smut ned om havnen. Også dette har et par grunde. Sdr. Strandvej er altid møget til med hundelorte fra Skipperkroen og ned til Brugsen, så det er helt naturligt, at jeg vælger vejen ned om havnen, men jeg skal da gerne indrømme, at havn og skibe virker tiltrækkende på mig – så for mig, er det slet ingen omvej.

I dag, kunne jeg konstatere, at havnearbejdere er ved at udskifte en del fendere langs havnen. Dette arbejde er ikke helt uden gener, da det i øjeblikke stormer en hel pelikan fra vest.

Når vinden er i det hjørne – og vi har en vindhastighed på 20 m/s og over, ligger skibene sig altid i læ af vor nordøstlige kyst. Her kan de ligge underdrejede til den værste storm er drevet over.

I havnen, som engang var Bornholms næststørste fiskerihavn, lå der i dag en trawler, der skulle have trawlet skiftet ud – eller måske bare repareret? Selv om havnen ikke hører til de største, sker der altid et eller andet.

søndag den 1. januar 2012

"Det gratis sundhedsvæsen"

Hvis der er noget, der kan få "mit pis i kog", så er det den evige snak om vort såkaldte ”gratis sundhedsvæsen”.

Hvis man bliver syg, er det gratis at komme til lægen for at blive behandlet - og hvis det er så slemt med helbredet, at man må indlægges, er det ligeledes gratis at komme på sygehuset. Det er i hvert fald den sang, vi hører i tide og utide.

Ordsproget "hvis en løgn fortælles længe nok, bliver den til sidst opfattet som sandhed", passer helt præcist til omtalte ævl om vort "gratis sundhedsvæsen".

I "de gode gamle dage", betalte vi til en sygekasse, men for at alle skulle have lige ret til behandling under sygdom, blev sygekassen overtaget af staten - og betalingen foregik derefter gennem skatten. Og sådan har det været lige siden.

Når så hjernedøde journalister i TV fortæller om, at det er gratis at gå til lægen - er det direkte løgn. Vi betaler til det hver gang vi betaler vor skat. Intet er gratis, ej heller lægehjælp.

Når jeg så hører vor Statsminister, i sin første nytårstale i dag, fortælle om vort gratis sundhedsvæsen, har jeg ikke mere til overs for damen. Men nu er hun jo også pressens minister, så det hænger alligevel lidt sammen!

Godt nytår 2012

Her på Bornholm - i hvert fald i Tejn og omegn, fyres der ikke af med raketter, og andet kraftigt skyts, før omkring klokken 00:10, hvorefter det først rigtigt tager fart 5 - 10 minutter senere.

Det er næsten som om de gode bornholmere siger: "Ja, det kan godt være, at vi er gået ind i det nye år, men vi bestemmer selv, hvornår vi vil fyre vort skyts af!!"

Men så er det også som om den ene skal overgå den anden. Omkring en god halv time senere stilner det hele lidt af, og kl. 01:00 er der ved at være ro igen.

Vi selv har ikke skudt fyrværkeri af i mange år - det har vi folk til! Egentligt er det spild af penge. Det er jo helt op til den enkelte at tage den beslutning. Men husdyrene, i de små hjem, kan bestemt ikke li' det!

Et af mine ønsker i det nye år er, at jeg får denne blog til at se noget mere prof ud, hvilket Randi, min datter, har lovet at hjælpe mig med. Det ser jeg frem til.

Godt nytår fra Tejn.