onsdag den 29. februar 2012

Svar fra Miljøministeriet

Fra et tidligere indlæg kunne læses, at jeg stillede Miljøministeriet følgende spørgsmål:

1. Hvor går grænsen for, at § 27 stk. 3 kommer ind i billedet?

2. Er der nogen form for dokumentation for hvilke stoffer, som kommunerne har givet tilladelse til at kunne udledes?

3. Bliver Miljøministeriet orienteres om kommunernes afgørelse - i hvert enkelt tilfælde - om en beslutning for en sådan udledelse? Eller kan kommunerne uhindret udlede stoffer og spildevand uden Miljøministeriets viden?

4. Gælder der særlige regler, når stoffer og spildevand udledes gennem EU-beskyttede fuglereservater?

5. Er der nogen særlig form for, at borgere kan få aktindsigt i, hvad der ligger til grund for, at en kommune bevilger sig selv denne tilladelse for udledning?
-------

Efter endnu en rykker til Ministeriet, kom der endelig et svar i dag :-)


Kære Erik Krog

I nedenstående mail har De stillet en række spørsmål om reglerne for adminstration af miljøbeskyttelseslovens § 27.

Jeg kan oplyse om, at der i det omfang, der ikke er fastsat regler, som konkret giver kommunerne kompetance til at træffe afgørelse om udledning af forurenende stoffer, er det Miljøministeren, Naturstyrelsen, der har kompetancen til at træffe afgørelser efter § 27, stk. 3.

Kommunerne har i lovens § 28 fået kompetance til at træffe afgørelse om tilladelse til udledning af spildevand til vand, søer eller havet. Reglerne om afgørelser om udledningstilladelser er specificeret i spildevandsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4) og især for så vidt angår tilladelse til udledning af forurenende stoffer af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav (Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, BEK nr. 1022 af 25.8.2010). Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav indeholder bestemmelser om, hvad en udledningstilladelse skal stille af krav, så miljøkvalitetskrav for forurenende stoffer kan overholdes i de vandområder, der udledes til. Alle stoffer, der kan have en økotoksikologisk effekt er omfattet af bekendtgørelsen.

Vedrørende spørgsmålene 1-5 kan jeg give følgende svar:

1) Det afhænger af, om der udledes andet end spildevand indeholdende forurende stoffer.

2) Kommunerne har ikke kompetance til at give tilladelse til udledning efter § 27, stk. 3.

3) Kommunerne skal orientere Naturstyrelsen om meddelte tilladelser, godkendelser eller meddelte påbud vedrørende udledning af forurenende stoffer omfattet af bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav jf. bekendtgørelsens § 21

4) Miljøkvalitetskravene i bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav er fastsat, så de giver en beskyttelse for alle vandlevende organismer samt for mennesker og andre organismer, der er afhængige af f.eks føde af vandlevende organismer. De giver dermed også en generel beskyttelse for EU-beskyttede fuglereservater.

5) Der gælder de generelle regler om offentlighed i forvaltningen og aktindsigt i sager om udledningstilladelser. Det vil sige, at der kan søges aktindsigt i ansøgninger og tilladelser og herunder i det teknisk faglige grundlag, der ligger til grund for afgørelserne.

Med venlig hilsen

Jens Brøgger Jensen Vandplanlægning og Havmiljø/Water Ressource Planning and Marine Environment
Dir.tel.. (+45) 72 54 49 01
jens@nst.dk

Miljøministeriet / Ministry of the Environment
Naturstyrelsen
Danish Nature Agency
Haraldsgade 53,
DK-2100 Copenhagen Ø,
DENMARK
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk
------

Nu er det spændende, hvad jeg kan anvende disse oplysninger til - for jeg har naturligvis et formål med det :-)

tirsdag den 28. februar 2012

Regnskaber for KSO

Regnskaberne for de bevilligede midler til Kammeratstøtteordningen, på årligt kr. 2.1 mio, er nu frigivet på dette link http://www.80608030.dk/hvem-er-vi/moedereferater-og-regnskaber/kso-stygrp-2006-og-regnskab-2006.html

Regnskabet for 2011 vil være klart engang i foråret.

søndag den 26. februar 2012

Tilbage til Norge

En lille uge er gået, og Randi og børn er atter draget nordpå. Her har jeg lige nået at tage et billede af dem, lige inden de forsvinder op i ventesalen, for at gå ombord i hurtigfærgen Leonora Christina, med kurs mod Ystad.

På den anden side af vandet i Ystad, venter gemalen Martin med bilen - herefter er der en køretur til Elverum på lidt over 800 km, så det bliver først sent i nat, at de er hjemme igen.

Heldigvis overnattede Martin i Ystad, så han er helt frisk til den lange køretur.

Kom godt hjem :-)

lørdag den 25. februar 2012

Otto fylder 6 år - i morgen


Vort halvnorske barnebarn (Otto vil slet ikke høre tale om, at han er halvdansk - han er NORSK, ikke engang halvnorsk), fylder 6 år i morgen. Hvorfor så skrive om det i dag? Jåw, fordi Randi og børn rejser hjem til Norge i morgen - derfor fejrer vi Otto i dag.

Otto er bare vild med røde pølser, så hver dag, siden de ankom her til Bornholm, har Otto fået røde pølser.

Ligeledes er det i dag, hvor vi fejrer hans fødselsdag, har den stået på røde pølser - efterfulgt af boller og lagkage. Jeg får kvalme ved bare at skrive om det - bvadr.

Otto fejrer dagen, iført svensk politiuniform - det med det nordiske kan vi bare her i Tejn.

Nu varer det igen en rum tid inden vi ses igen, så vi håber han har nogle gode oplevelser med sig tilbage til Norge.

Stort tillykke med de 6 år - i morgen Otto :-)


Otto er i fuld gang med at "læse" sine fødselsdagskort

torsdag den 23. februar 2012

Besøg fra Norge - og blogfornyelse


Randi og Jon venter på bagagen i baggrunden,
mens Otto og Asta er på vej ud til morfar.

Vor datter Randi, samt hendes tre børn, Jon, Asta og Otto, er pt. på besøg ved os. Jeg hentede dem ved Leonora Christina, da den ankom til Rønne den 21. februar. Selv syntes jeg, at jeg var hurtig på aftrækkeren, for at tage et par billeder af deres ankomst - men jeg fangede "kun" Asta og Otto, da Randi og Jon skulle hente deres bagage ved bagagevognen.

Randi havde lovet mig, at hun ville hjælpe mig med, at friske min blog op, så den fremstod som en rigtig prof side. Og det må jeg nok sige at hun har gjort, er den ikke blevet flot :-)

Selv billederne af mig er fra i dag, så ingen kan komme og sige, at det er nogle gamle billeder – og, at jeg er meget ældre! Jeg kunne godt mistænke et par stykker for, at komme med det postulat.

mandag den 20. februar 2012

Politik og pølser

Efter at den nye regering nu har virket en tid, må jeg give, den nu afdøde politiker, Franz Josef Strauß fra Bayern i Sydtyskland, ret i en af hans betragtninger. Franz Josef Strauß sagde engang, at der er to ting i denne verden, man ikke skal se blive lavet - og det er politik og pølser.

søndag den 19. februar 2012

e-mail til Miljøministeriet

Den 8. januar 2012 sendte jeg denne e-mail til Miljøministeriet:

Miljøministeriet!

Vedrørende miljøbeskyttelseslovens § 27, kan kommunerne bevilge sig selv tilladelse til, at udlede spildevand og lign. ud i vandløb, søer og hav – som jeg opfatter § 27 i miljøbeskyttelsesloven?

Beskyttelse af overfladevand

§ 27. Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet.

Stk. 2. Stoffer, jf. stk. 1, der er aflejrede i vandløb, søer eller havet, må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse påvirkes, så de kan forurene vandet.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om eller bestemme, at de stoffer, der er nævnt i stk. 1, i særlige tilfælde kan tilføres vandløb, søer eller havet, samt om, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse herom og om afgrænsningen i havet af den enkelte kommunes kompetence.

Dog må der være en grænse for, hvilke stoffer/forureninger der kan gives tilladelse til, hvor så § 27 stk. 3 så må træde til i disse tilfælde.

Mine spørgsmål er:

1. Hvor går grænsen for, at § 27 stk. 3 kommer ind i billedet?

2. Er der nogen form for dokumentation for hvilke stoffer, som kommunerne har givet tilladelse til at kunne udledes?

3. Bliver Miljøministeriet orienteres om kommunernes afgørelse - i hvert enkelt tilfælde - om en beslutning for en sådan udledelse? Eller kan kommunerne uhindret udlede stoffer og spildevand uden Miljøministeriets viden?

4. Gælder der særlige regler, når stoffer og spildevand udledes gennem EU-beskyttede fuglereservater?

5. Er der nogen særlig form for, at borgere kan få aktindsigt i, hvad der ligger til grund for, at en kommune bevilger sig selv denne tilladelse for udledning?

Idet jeg håber De kan hjælpe mig
Med venlig hilsen
Erik Krog


Da jeg ikke fik tilsendt en bekræftelse for modtagelsen af min e-mail, sendte jeg, den 12. januar, endnu en e-mail - nu direkte til Miljøministeren:

Kære Ida Auken!

Søndag aften sendte jeg en e-mail til Miljøministeriet, og regnede med, at få en bekræftelse på min skrivelse indenfor et par dage, men indtil nu, har jeg endnu ikke hørt fra Ministeriet.Jeg har videresendt min omtalte skrivelse til Dem, sammen med denne e-mail.

Idet jeg håber at høre fra Dem
Med venlig hilsen
Erik Krog


Svaret fra miljøministeriet kom den 16. januar på e-mail:

Kære Erik Krog,

Miljøministeriet har modtaget din henvendelse til miljøminister Ida Auken. Ministeriet bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 30 dage.

Med venlig hilsen
Charlotta Amalia Wallensten
Fuldmægtig


Her den 19. februar har jeg endnu ikke fået svar på mine spørgsmål - så derfor har jeg i dag sendt Miljøministeriet en rykker med følgende ordlyd:

Miljøministeriet!

Vedrørende min henvendelse af den 8. januar 2012, samt Deres svar, på min reminder til Dem, af den 12. januar 2012, burde jeg efterhånden kunne forvente et svar på henvendelsen, da De skriver, at Ministeriet bestræber sig på at besvare henvendelser inden for 30 dage.

Med venlig hilsen
Erik Krog


Jeg må konstatere, at vort Miljøministerium sikkert ikke er verdens hurtigste ministerium. Når jeg engang får et svar, vil jeg selvfølgelig oplyse om det på bloggen!

Tøvejr - og et skib i "baghaven".

Trawleren er dukket frem af morgendisen


Endelig fri af isen - lad os så komme på havet :-)Hele dagen i går, havde det regnet det meste af tiden, så sneen var godt på retur, hvilket den tykke tågedis, der havde lagt sig over hele øen, var et godt bevis på.

På trods af disen, lagde vi mærke til et lys ude på havet - sent på aftenen. Faktisk var lyset ikke så langt ude, men da luften var tyk af dis, var det lidt svært at se, hvor lyset kom fra - for det kunne jo kun komme fra et skib.

I dag kunne vi så konstatere, at en større trawler havde lagt til anker - lige ud for vor "baghave". Billedet til venstre for teksten, er taget fra vor terrasse.

Efter en tur omkring havnen, kunne jeg ligeledes se, at det store tøbrud, fra dagen før, havde gjort sin gavn i havnen, da både, i den inderste del af havnen, nu prøvede at komme ud på havet.

fredag den 17. februar 2012

Noget at stå op til

Mange har den opfattelse, at det må være det rene svir, at blive folkepensionist – og så ”fise den af resten af livet”. Men det er bestemt ikke nemt, at have været aktiv i et langt liv, for derefter, pludselig ikke at have "noget at stå op til".

Selvfølgelig har jeg hus og have, men det kan jeg ikke få hele tiden til at slå til med - og om vinteren er det endnu værre, da dette emne, ligesom ikke er tilgængeligt af naturlige årsager.

Både den tidligere og nuværende regering, har udtalt, meget kraftigt, at vi ældre burde være længere på arbejdsmarkedet. Så med det nye tiltag, en delvis afskaffelse af efterlønnen, samt en forhøjelse af pensionsalderen, er der skaffet grobund for, at vi ældre kan yde en ekstra indsats.

Men god morgen min bare arm - ingen har overhovedet brug for os!

Lige siden jeg gik på efterløn, har jeg søgt arbejde (et sted imellem 200-300 job over hele landet) - endda skrevet til den tidligere Beskæftigelsesminister, Claus Hjort Frederiksen, som kun havde en sang fra de varme lande at forsvare sig med. Nu havde jeg ikke ventet andet, så "forklaringen" gjorde slet ikke nogen forskel.

I dag gjorde jeg så selv noget andet ved sagen, end jeg tidligere havde gjort. Jeg gik en tur ned på arbejdsformidlingen i Rønne, for, som jeg tænkte, kunne jeg måske blive skrevet op - hvis der indkom en forespørgsel om en folkepensionist, som kunne bidrage med nogle timer om ugen til "et eller andet".

Men jeg blev dybt skuffet - ingen, og jeg mener, der var absolut ingen hjælp at hente fra den front. Jeg blev henvist til Pensionsafdelingen, som heller ikke kunne hjælpe med noget som helst.

Nu skriver jeg til den nye Beskæftigelsesminister, Mette Frederiksen, for at få et "klogt svar", men noget siger mig, at hun sikkert også kender en del sange "fra de varme lande!"

Ingen af os ældre, der virkelig vil gøre en ekstra indsats, som vore politikere efterlyser så markant i vore medier, skal gøre sig forhåbninger om, at der er tale om reelt tale. Det er ikke andet end varm luft!

torsdag den 9. februar 2012

Cykelstier på Bornholm – om vinteren

 Cykelstien er til venstre i billedet, godt begravet i sneen


Mange turister har oplevet, at vi på Bornholm har rigtig mange cykelveje/stier, som mange cykelturister har stor glæde af. Disse cykelveje/stier skal naturligvis anvendes til det, der er formålet med dem – til dem der vil anvende deres cykler som transportmiddel, eller turister, der er på cykelferie på en ø, hvor der er så mange oplevelser for dem, der benytter denne form for ferie.

Os, der har cyklet i en menneskealder på racercykler, mountainbike og almindelige cykler, har et lidt andet forhold til disse cykelstier – hvis vi er på træningstur på en racercykel.

For det meste bruger jeg selv cykelstierne – også når jeg er på raceren, da færdselsloven jo skal overholdes. Men det er bestemt ikke altid det kan forsvares, at cykle på cykelstierne under træning på en racercykel.

I turistsæsonen bliver vore cykelstier mange steder anvendt som P-pladser for biler – og ingen griber ind, og hvor der ikke er fortove for ”fodfolket", bliver cykelstierne selvfølgelig anvendt som fortove.

Mange steder slår cykelstierne nogle sving, hvor der er planter, buske og træer, så man ikke kan se, hvad der er lige omkring det næste hjørne. Engang var jeg ved at køre en børneflok ned på 8-10 børn, da disse børn traskede nok så fornøjet bag en busk, hvor cykelstien slog et sving. Heldigvis skete der ikke noget, da jeg har lært, at her på øen skal man være meget på vagt for alt muligt på en cykelsti – selv turister kan finde på, at holde en cykelpalaver midt i det hele, og bilturister kan pludselig finde på, at dreje til højre uden at vise af, da de ”pludselig har fået øje på noget”.

Hvis man så syntes, at træningsturen bliver ”for spændende” – og kører ud på kørebanen, kan man være helt sikker på, at man får fingeren af bilfolket. ”De skide cykelryttere i deres åndsvagt stramtsiddende tøj, tror de kan tillade sig alt, bare fordi de ser Tour de France i fjernsynet”, kan man mundaflæse bag den strittende finger i bilruden.

Når der så er en politibil i nærheden, bliver man bestemt vinket tilbage til cykelstien – færdselsloven skal overholdes! Og det er selvfølgelig helt OK.

Om vinteren er det en helt anden situation.

Når sneen falder og kørebanen er glat som en skøjtebane, bliver cykelstierne aldrig ryddet for sne. Cyklisterne er henvist til at cykle på landevejene, hvor det er smadder farligt, at holde balancen på to smalle hjul på de is- og sneglatte veje. Her er der intet politi, der fortæller én, at man skal benytte cykelstien, da den er totalt ufarbar. Ikke nok med, at cykelstierne ikke bliver ryddet, men, i mange tilfælde, anvender man den også som plads, for den sne man rydder bort fra kørebanen.

Hvor er den røde tråd i, at færdselsloven skal overholdes? Kommunen kan åbenbart bare nægte at rydde cykelstierne (pga. økonomi?), hvor cyklisterne så bliver ”lovbrydere” ved at køre på kørebanen – hvor det nu er meget mere farligt at færdes end om sommeren!

Kommunen er direkte ansvarlig for dette lovbrud, uden at det får konsekvenser – hvis vi da lige ser bort fra de cyklister, der kommer til skade på den is- og sneglatte kørebane!

mandag den 6. februar 2012

Is i Tejn havn

 Flere både er direkte truet af isen
Isvinteren er kommet overraskende for mange

 Her prøver to mand af befri deres båd for isen

Da min gamle ven på Tasmanien efterlyste film med vinter og kulde fra hans gamle hjemland, måtte jeg en tur omkring havnen for at tage et par filmstrimler.

I lufthavnen ved Odense havde de lige haft 23,1 frostgrader. Den lå vi et godt stykke fra, da frosten her i Tejn "kun" nåede ned på 11 grader i går, men det var åbenbart rigeligt til, at havnen begyndte at ligne noget, som kunne sammenlignes med en kommende skøjtebane.

Som man kan se på billederne fra havnen, skal der ikke meget mere frost til, før nogle af bådene er direkte truet med at tage skade af isen. Det er helt tydeligt, at mange bådeejere havde regnet med, at den grønne vinter ville vare ved til foråret - og det er de bestemt ikke ene om!

I Australien sender nyhederne hele tiden reportager fra Europa om den kolde vinter, der havde ramt store dele af Europa og Nordafrika - fortæller min gamle ven Erik. Her i Danmark bliver vi fodret med nyheder om oversvømmelserne i QL i det nordlige Australien. Er du forvirret?

fredag den 3. februar 2012

Den grønne vinter er forbi – desværre

Nu gik vi lige og troede, at vi kunne komme igennem vinteren uden den helt store frost og sne – og så skal jeg godt nok lige love for, at den tanke blev gjort til skamme. Dog kan vi slet ikke sammenligne os med Norge i den henseende, da vi pt. Ligger på 5 frostgrader, som den samlede danske presse kalder for ”dræberkulde” (den er nok lige i overkanten), hvor man i Elverum, i dag, måler 26 minusgrader, som er ganske normalt for årstiden.

Man kan godt mistænke de danske journalister for, at de får løn efter hvor meget de overdriver deres overskrifter – i så fald, er der nogle stykker, der får en ret god hyre.

Meeeen, når vi så ser frem til natten til mandag, har DMI, på deres hjemmeside, lovet os, her på Bornholm, ned til ca. 20 minusgrader. Nu er jeg ret spændt på, om den påstand holder, for også her på DMI, har de det med at overdrive deres prognoser. I morgen er den måske reduceret med 5 – 10 grader?

Vi har da også fået nogen sne – omring de 20 cm. I det næste døgn lover de endnu 30 cm, så indenfor et par dage, skulle vi få omkring en ½ meter sne. Måske er vi så heldige, at den næste lovede sne, bliver liggende ude over Østersøen?

Men godt er det, at vi stadig har brænde i brændeskuret, samt en del brænde på værkstedet, så indtil videre klare vi den nok – selv om pressen gejler det hele op til en ”dræberkulde”!