søndag den 6. maj 2012

Er kommunerne skyldige?

I meget lang tid, er den ene sexmisbrugssag efter den anden dukket op i medierne. Fælles for mange af dem er, at kommunerne – i meget lang tid - har fået rigtig mange henvendelser om, at der var noget rivende galt, som man burde undersøge nærmere. Men hver gang vasker kommunerne hænder og frikender sig selv!

Den holder altså ikke!!!

For at stoppe en sexmisbruger, skal man selvfølgelig skride ind så hurtigt ind som muligt, sværere er det altså heller ikke. Der må bestemt ikke gå år, hvor børn lider en sådan skade, at de aldrig kommer over det.

En hæler skal straffes på samme niveau som en stjæler - for hvis ikke hæleren findes, er der meget lidt grobund for at stjæle, derfor.
På samme måde, burde de ansvarlige i kommunerne straffes for ikke i tide at stoppe en sexmisbruger - hvis der findes anmeldelser, som de ansvarlige ignorerer.

I en sag i Skanderborg, blev der i dag, på TV2, vist adskillige A4 ark med henvendelser, som skulle dokumentere, at kommunen ikke var deres opgave voksen – og, at der er sket sexmisbrug på børn i op til 10 år!?!
Hvis det viser sig at være rigtigt, burde de ansvarlige i kommunerne straffes på samme måde som misbrugeren!

1 kommentar: