lørdag den 2. juni 2012

Østjyllands Politi skal undersøge - Østjyllands Politi

Er du forvirret, så læs videre i denne episode i fortsættelsen af det tidligere indlæg "Sag afvist af Østjyllands politi."

 
Odder kommune politianmeldte en borger, Per K. N. Lauridsen, for ikke at efterkomme et påbud om, at etablere et rensningsanlæg til ejendommens spildevand, inden det udledes i Rævs Å i Odder.
Per K. N. Lauridsen havde fulgt alle gældende regler, hvor et smedefirma løb fra en aftale om etableringen af rensningsanlægget. Derefter kom Per K. N. Lauridsen i tidsnød for etableringen, da han hurtigst muligt, skulle finde et andet smedefirme til opgaven.
Odder kommune var hele tiden orienteret om situationen, så på led skulle sagen være i sikre hænder.
Rensningsanlægget blev færdiggjort og anmeldt færdigt til kommunen - herefter politianmeldte Odder kommune Per K. N. Lauridsen til politiet, for ikke at have efterlevet påbuddet, samt han ikke engang havde ansøgt om tilladelse til etableringen.

 
Ja, jeg er også forvirret - og ikke nødvendigvis på et højere plan!

 
Erik T. Hansen - et familiemedlem til nævnte Per K. N. Lauridsen, påtog sig opgaven som bisidder til retssagen, som nu blev berammet imod Per K. N. Lauridsen. Derefter fulgte episoder ved henvendelser til myndigheder, hvor der ikke bliver svaret på henvendelser til Østjyllands Politi, samt Per K. N. Lauridsen bliver "truet/tilbudt" til at betale kr. 3000,- for så kunne han slippe for retssagen, for hvis han troede Odder kommune ville slippe sagen, kunne han godt tro om igen! Da dette ikke hjalp, bliver der "luftet" med ugentlige bøder på kr. 500,-, til sagen er bragt i orden!

 
Men Erik T. Hansen var fast besluttet på at gennemføre retssagen - og navnlig efter han havde modtaget sagens akter fra Odder kommune.
Det samlede materiale bliver herefter sendt til Retten, samt til anklageren i sagen - herefter bliver sagen afvist af Østjyllands Politi!
Det er meget betænkeligt, at sagen først bliver afvist af politiet på det tidspunkt, da samme politi, har pligt til, at gennemføre en efterforskning efter politianmeldelsen. Dette er ikke kun for anklagerens skyld, men lige så meget for den anklagedes skyld, så man ikke kommer ud for falske anmeldelser imod en borger, hvilket for øvrigt er strafbart. Så Østjyllands Politi havde flere grunde til at indlede en efterforskning - som de har pligt til.
 
Da sagen så bliver afvist, klager Erik T. Hansen, på Per K. N. Lauridsens vegne, til Statsadvokaten over politiets "efterforskning".
 
Statsadvokaten svarer bl.a.:

”Deres klage har jeg opfattet som en klage over politiets dispositioner.
Dispositionklager behandles af politiet i 1. instans. Jeg har på den baggrund oversendt Deres klage til Østjyllands Politi til afgørelse.
Såfremt De ikke måtte være tilfreds med Østjyllands Politis afgørelse, har De herefter mulighed for at påklage denne afgørelse til mig.”

- altså klagen over Østjyllands Politi skal undersøges (afgøres) af Østjyllands Politi. Jeg indrømmer - jeg har liiiiidt svært ved at følge med nu!
 
 
Har du en mening om det beskrevne, så skriv den her på bloggen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar