lørdag den 10. november 2012

Helle Thorning-Schmidt's skattesag

Der er kommer meget på vægten i Helle Thorning-Schmidt og
Stephen Kinnock's skattesag, som er yderst belastende for dem
I starten var det en sag om Helle Thorning-Schmidt's mand, Stephen Kinnock, om han var skattepligtig i Danmark, vedrørende hans stilling i udlandet som direktør. Senere er der kommet en del mere på bordet, som bekræfter, at Helle Thorning-Schmidt, i alt har sit blik fast fokuseret på, hvor meget hun kan slippe med at betale i skat.

Det der med, "En fair løsning", de bredeste skuldre skal bære mest og alt andet i samme skure, er vist ikke noget, der involverer familien Thorning-Schmidt, for de gør alt for at slippe billigst muligt.

Selve den kørende skattesag, er en sag om at konstatere, om der er begået embedsmisbrug i forbindelse med skattesagens afgørelse, som frikendte Stephen Kinnock i at betale skat. Så kan man så diskutere bagefter, om man kan være direktør på halvtid i udlandet - men dette beskæftiger Skat sig åbenbart ikke med?

Stephen Kinnock blev frikendt for at betale skat i Danmark efter Skat ændrede sine regler pga. skattesagen, hvilket vi sige, at Stephen Kinnock var skattepligtig i Danmark i det tidsrum sagen drejede sig om!

Jeg tror ikke, at andre medborgere i Danmark, nogensinde har været udsat for så en god og "forstående" behandling af Skat!

Under afhøringen af skattedirektør,  Lisbeth Rasmussen, er det kommet frem, at Skat allerede behandlede spørgsmålet om Helle Thorning-Schmidts skattefrihed i 1999?!? Dengang var Helle Thorning-Schmidt medlem af Europa-Parlamentet og bosiddende i Bruxelles. Imidlertid besluttede Skat at skære sagen til, så man kun tog stilling til ægtefællen Stephen Kinnocks skatteforhold. Igen et eksempel på, hvor Helle Thorning-Schmidt's fokus er placeret - på samme måde, som dengang Helle Thorning-Schmidt leasede en bil i Flensborg! Dette var heller ingen tilfældighed, da Tyskland har en lavere moms end Danmark! Det hænger ikke helt sammen med regeringens syn på grænsehandel, som de mener skader Danmark.

Jeg undrer mig også over, at retten kan forlange lukkede døre under afhøringen af vor nuværende finansminister, Bjarne Corydon, da denne blev afhørt om sin rolle i sagen - fordi det tidligere er kommet frem, at Bjarne Corydon bad Skat i København om, at gå ud og dementere bøsserygtet og udtale, at denne privatlivsoplysning ikke havde haft indflydelse på sagens behandling. Men det ville Skat ikke medvirke til.

Jeg er så naiv at tro, at når der er iværksat en undersøgelse om magtmisbrug, så gælder den begge veje - den tidligere og nuværende regering!

Denne høring belaster Helle Thorning-Schmidt mere og mere!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar