søndag den 10. februar 2013

Hvor meget koster 1 mia EU-rabat?

Nu skal det ikke dreje sig om, at jeg altid kun skriver kritisk (negativt, om man vil) om vor Statsminister, Helle Thorning-Schmidt, men på den anden side, skal man heller ikke ukritisk labbe alt i sig, selv om et par af roserne kommer fra den anden kant - bl.a. fra Hans Engell.

Danmark har i flere år, forsøgt af få rabat i EU-budgettet, en rabat, som endelig er kommet i hus, for ikke så mange timer siden. Men har vi så fået den meget omtalte milliard i rabat, eller har denne "sejr" kostet os meget mere end rabatten har givet? Det er et af disse spørgsmål mange lærde forsøger at få besvaret - vi almindelige dødelige har ikke en chance for at få det sande og fulde overblik. Dog kan vi altid forsøge.


Lidt om EU-budgettet

Der er åbenbart flere måder at beregne vor besparelse på, men en af dem er, at vi réelt (måske?) har fået en rabat på 1.008 millioner kroner. Men, da budgetrammen i EU sænkes med 3,3%, vil det betyde, at Danmarks besparelse vil være yderligere på 540 mio kr. Altså penge, som Danmark skal betale mindre til EU hvert år!

Men når der skæres i budgettet, så må det da gå ud over nogle andre, da man ikke kan have det samme råderum som tidligere - og det er bl.a. her vore landmænd kommer ind i billedet. EU har nu bestemt, at det samlede tilskud til de europæiske landmænd, skal sænkes med 60 milliarder kroner! Af den besparelse, rammes de danske landmænd med, at deres EU-tilskud reduceres med 1,4 mia kr.


Hvad vil resultatet så sige?

Mange af de penge man tager fra Europas landmænd, gives bl.a. til Polen for at udbygge deres veje og broer, samt til rensningsanlæg i de baltiske lande. Så omkring halvdelen af det, der er blevet taget fra vore landmænd, får Danmark slet ingen andel i! Men den anden halvdel kan vi få gavn af, da disse er øremærket til forskning, innovation og uddannelse - så ikke alle pengene er tabt for Danmark! Dog kan jeg godt så et billede for mig i horisonten, et billede af, at de penge, som vore landmænd har mistet i EU-budgettet, vil falde tilbage til forbrugerne i form af højere priser!

Så er der en fond til infrastruktur, en fond, som Danmark håber at kunne få lidt del i. Om det vil lykkes, er sikkert meget tvivlsomt - efter min opfattelse. Denne fonds midler kunne bl.a. anvendes til den nye Fehmernforbindelse, hvor jeg også kan se mange udgifter i den gamle Storstrømsbro, som slet ikke kan klare den trafik, som vil komme fra hele norden og det øvrige Europa. Her er der rigtig mange ubesvarede spørgsmål.

Den sidste fond, jeg vil nævne, er Energifonden, som Danmark ligeledes håber at kunne få andel i, bl.a. ved forbindelserne fra "Kriegers Flak", en gigantisk vinmøllepark, men forbindelse til Danmark, Sverige og Tyskland. Så tabet fra vore landmænd på 1,4 mia kr., vil i realiteten ikke kunne siges, at være et tab for Danmark, da nogle af pengene kommer ind andre steder.


  • Men er resultatet så det, at vi forbrugere, ad omveje, betaler til nogle andre fonde - via landbruget - da landbruget, helt sikkert, vil komme med deres prisforhøjelser?Er vi så blevet 1 milliard rigere?

Hvad er så én milliard kroner i det store regnestykke? Hvis vi nu tager Novo Nordisk helt nye skattesmæk på kr. 3,6 milliarder, så skulle dette være mindst 3 gange så godt, som det resultat, som Helle Thorning-Smidt præsterede i EU. Men her kommer den økonomiske vismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen med følgende melding: En engangsindtægt i form af uventede skatteindtægter, er ikke noget der klinger i kassen særligt længe.
     Engangsindtægterne kan gå til, at nedbringe den offentlige gæld med de 3,6 mia. kroner. Det betyder, at man vil spare på rentebetalingen af de 3,6 mia. kroner fra Novo Nordisk. Og de penge kan man så bruge til at løfte den offentlige sektor - fortæller vismanden.


  • Så - hvor meget betyder den ene milliard fra EU - sammenholdt med det øvrige regnskab af landmænd, fonde osv.?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar