fredag den 1. februar 2013

Præstø-sagen

Ja, jeg kommer en del omkring, når jeg skriver noget på min blog, og Præstø-sagen er heller ingen undtagelse, da jeg som gammel kompagnichef i Hjemmeværnet, har en klar opfattelse af, hvad det vil sige, at man som chef har et overordnet ansvar.

Det ligger helt fast, at forstanderen på Lundby Efterskole, Truels Truelsen, ikke helt deler den samme opfattelse, da han ikke vil vedkende sig noget som helt ansvar i tragedien på Præstø Fjord - på trods af, at han som forstander har det overordnet ansvar for efterskolen!

Det er kommet frem i retssagen, at Lundby Efterskole havde en uskrevet regel om sejlads på fjorden, og da forstander, Truels Truelsen, ikke var hjemme da sejladsen fandt sted, kunne han (efter Truels Truelsens egen  opfattelse), ikke drages til ansvar for, hvad andre personer gjorde i hans fravær?!?

Nu er sejlads i en åben båd ikke helt ufarlig, og da slet ikke når besætningen ikke bærer redningsveste (de var kun iført svømmeveste), og det gør det bestemt ikke mindre farligt, at sejladsen foregår i et meget koldt og blæsende vejr.

Det er helt klart, at når der findes regler om så vigtig en sag, hvor det kan koste liv, SKAL dette nedskrives, implementeres og gennemprøves af alle lærer og elever, der opholder sig på efterskolen. Og det er dette, som forstander Truels Truelsen har det overordnet ansvar for. Dette ansvar har han fuldstændigt svigtet - det ligger helt fast!

Forstander Truels Truelsen burde mindst være dømt til - aldrig mere, at have med unge mennesker at gøre! Derfor bør dommen appelleres til afgørelse i Højesteret. Dels da dommen er principiel, og vil have meget mere effekt ved en Højesteret end ved en Byretsdom, og dels ved at skærpe straffen over forstander Truels Truelsen, da han helt klart har det overordnet ansvar i tragedien!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar