søndag den 31. marts 2013

Sommertid m.v.

I nat indførte vi igen sommertid, fra det som hedder dansk normaltid. Hvert år er det det samme cirkus, med at stille urene frem og tilbage, og for at vi rigtig kan huske, hvornår det er, vi skal gøre hvad, sidestiller nyhedsoplæserne det med havemøbler, der skal stilles frem sammen med tiden om foråret, og omvendt om efteråret. Det skulle da være til at finde ud af?

Lige for tiden skal jeg slet ikke have stillet vore havemøbler frem, da vi har alt for meget sne endnu til det.

Dem der ikke kan finde ud af det, altså det med tiden, er vore dyr i naturen. Dyrene, og navnlig rådyrene, har på en eller anden måde indbygget et ur, der er indstillet efter trafikken, hvornår den er tættest. Så hvert år, når vi stiller vore ure frem og tilbage, stiger påkørsel af råvildt på vore landeveje.

Navnlig her på Bornholm har vi et stort antal af rådyr, faktisk tre gange så meget pr. indbygger end det øvrige Danmark - og det er bestemt ikke "sjovt" og heller ikke ufarligt, at påkøre et sådan dyr af den størrelse.

Sommertiden blev indført på grund af, at vi udnyttede de lyse timer bedst på døgnet, så vi på denne måde skånede miljøet mest muligt. Undersøgelser har siden vist, at sommertiden slet ikke har nogen effekt i den retning, så måske skulle vi overveje, at slette den sommertid og blive ved den gode gamle dansk normaltid?

Jeg er også ret sikker på, at vore dyr i naturen vil syntes om det.

lørdag den 30. marts 2013

Cypriotiske banker afskriver lån til politikere

Det er ikke almindelig grafitti, når der står "Tyvene" foran bankerne på
 Cypern - det er helt afgjort blodigt alvor bagved ordene!
I den senere tid, har vi set de cypriotiske borgere stå i kø foran bankerne på Cypern, for at kunne få udbetalt de 300 euro om dagen, som er det maximale for udbetaling, efter den nyelige indgåede aftale for, at landet ikke skal gå bankerot.

De 300 euro, er det eneste landets borgere kan hæve af deres opsparing - men gælder der andre regler for landets magthavere?

Et mega stort politisk jordskælv ryster for tiden Cypern, efter det er kommet frem med politikers navne, om, at de har fået afskrevet lån fra de ramte banker. Politikere og embedsmænd fra de tre største partier, tog lån i bl.a. Bank of Cyprus og banken Laiki, og fik, efter en mindre tilbagebetaling, resten af lånet eftergivet. På samme måde er det overgået tidligere politikere, koner eller slægtninge.

Jeg tillader mig stadig at tvivle på, at de græske skibsredere, som "lige nåede" at få milliarder af kroner ud af Cypern, inden bankerne lukkede for kassen, er gået réelt og ærligt til. Her er der noget der lugter fælt!

Der er kræfter i gang, for at få en parlamentarisk undersøgelse til at vise, hvorfor der har været denne særbehandling af politikere og andet "godtfolk"? Politikernes navne er blevet offentliggjort under overskriften "Den stor udplyndring".

Banken "Laiki" og "The Hellenic Bank" har bl.a. slettet lån på aktive ambassadører, tidligere og nuværende embedsmænd i udenrigsministeriet - men fortrinsvis lån givet til tidligere lovgivere. Et af de iøjefaldende tilfælde for bedrag er, at en berømt (måske nu berygtet?) politiker på den cypriotiske scene, som havde et lån på 5.800.000 USD - er slettet.

Alt dette kører i den cypriotiske presse - medens den cypriotiske borger står i kø foran banken, for at få udbetalt 300 euro - af deres egne opsparede penge!


Min bror, Peter Krog (som bor i Grækenland), skriver på Facebook:
Politikere og embedsmænd fik store lån eftergivet af cypriotisk bank. Hvad fik banken til gengæld? Skal svindlen mod syd betales af skatteydere mod nord?

Ulven hører ikke til i Danmark - mere

Den første ulv, der blev fundet død i Nordjylland
I de sidste par måneder har vi kunne læse om ulvens genkomst i den danske natur. Det er bl.a. bevist ved, at der er fundet en død ulv i det nordligste Jylland, samt, har man fundet spor af ulve - og ikke mindst, de mange ulve angreb på får i det midtjyske.

Da ulven er tilbage i den danske natur, har det fået mange naturelskere til at udtale sig om, at der er plads til ulven i Danmark, samt - at, der er føde nok til omkring 100 ulve i form af råvildt, mus m.v. Så den side af sagen skulle være i orden.

Jeg går ud fra, da ulven indvandrer fra Nordtyskland, at der "bare" er tale om, at ulven skal opholde sig i Jylland, for jeg er ret sikker på, at hvis ulven, på en eller anden måde, også slår sig ned på Sjælland (måske endda Nordsjælland?), vil piben nok få en anden lyd!?!

Ulven har allerede gjort stor skade blandt får
Og hvorfor er ulven så ikke en del i Danmarks natur - mere?

Joh, da det er mange år siden vi sidst havde ulve, som dengang var et naturligt del af vort dyreliv, har vi indrettet os helt efter dette. Hvilket vil sige, at landet (vort lille land) er blevet udbygget så meget, at der ikke er plads til et dyr i denne "vægtklasse" - da vi ikke kommer uden om, at ulven er et rovdyr i en kategori, som réelt hører hjemme i en indhegning i Danmark.

Præsidenten for danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, mener, at vi i Danmark må acceptere, at ulven gør sit indtog i Danmark! Undskyld mig, men damen har nok ikke helt tænkt tanken til ende?

Skal ulven færdes fri i naturen i Danmark, eller skal den ind i indhegninger?
Og alligevel - der ER altså arealer i Jylland (undskyld Jylland, nu er den der igen), hvor ulven ville kunne stortrives.

Men, jeg mener at have hørt, at vi også har en del turister i de egne af Jylland, som mange har udset sig til et område for ulve, så det vil ikke undre mig, at der pludselig bliver et stort "mandefald" i turismen i de dele af Jylland - ja, måske i det meste af Jylland?

Så det drejer sig ikke bare om, at vi finder en eller anden fond, som kan dække de tab, som vore bønder helt sikkert vil lide fremover mht. husdyr på markerne, vi skal også finde en kasse, der kan dække de store tab, som turismen helt sikkert vil få, når ulven finder sig til rette i naturen.

En ulveekspert har i går udtalt, at ulven nemt kan tilpasse sig mennesker, der bor så tæt, som det er tilfældet i Danmark, men faren vil også være, at ulven derved anser mindre børn som en naturlig del af fødekæden!

Med mindre, vi indretter nogle indhegnede naturreservater til ulvene - på samme måde, som vi her på Bornholm har indhegnet et område til vore europæiske bison, vil der ikke plads til ulven i den danske natur.
 Foto: Fra nettet.

fredag den 29. marts 2013

God Påske

Selv om jeg ikke er specielt religiøs, vil jeg alligevel ønske alle en rigtig god Påske.

Vi fik denne påskehilsen fra vor tidligere plejesøn fra Flensborg (vi havde ham som feriedreng fra 1977, og har stadig kontakt med ham og hans familie):

Hej allesammen,
vi hernede fra Flensborg ønsker jer en rigtig god påske samt et par
behagelige og rolige dage. 
Rigtig mange hilsener fra Flensborg,
Thomas og Susanne med Ole og Per

Vi fik naturligves også et billede med i den anledning - en påskehare med æg (billedet). Denne tradition er noget som tyskerne har haft i rigtig mange år, og som er ved at få indpas i Danmark - med "ægfinding" rundt om i haven for de mindre børn. I år kan vi byde på en ny variation - hvid Påske på Bornholm!

Rigtig god Påske til alle i min familie, blog-læsere, og ikke mindst til mine facebook-venner

torsdag den 28. marts 2013

Overenskomstforhandling og Skolereform

Finansministeren - er han demokrat?
Efter Påske, er der ret stor sandsynlighed for, at landets skolelærer (DL) bliver nægtet adgang til deres arbejdspladser (lockoutet) af Kommunernes Landsforening (KL).

Det ville jeg slet ikke have nogen bemærkninger til, hvis altså der havde tale om regulære overenskomstforhandlinger - men det er der ikke, da der er en "dark horse" i dette spil - en Skolereform. Det er her, at regeringen med undervisningsminister, Christine Antorini, og finansminister, Bjarne Corydon, er de direkte modspillere i dette game.

Derved er der ikke tale om regulære overenskomstforhandlinger mellem DL og KL.

Konflikten bliver den største af sin art indenfor undervisningssystemet. Ved en lockout, bliver henved 60.000 lærer udelukket for at komme på arbejde fra den 2. april 2013. Dog kan konflikten endnu afblæses - men hvem "blinker" først? For det kræver, at enten KL, ved Michael Ziegler, eller DL, ved Anders Bondo Christensen, ringer til modparten.

Os, der sidder som tilskuere til dette "medieshow", kan godt undres over, at der er tale om "overenskomstforhandlinger", da KL ikke har villet flytte et komma i deres "tilbud" - regnet fra dag 1.

Det er det, man også kalder for ultimative krav.

Forhandlinger foregår normalt ved, at hver af parterne kommer med forslag overfor de krav man bliver mødt med, hvorefter der "forhandles", så man til sidst kommer frem til et resultat begge parter kan leve med. Det er der bestemt slet ikke tale om her. DL bliver kun mødt med korslagte arme fra KL's side.

Beskeden er ikke til at tage fejl af: "Take it or leave it!"

Christine Antorini
Det er ikke forhandlinger, det er ikke engang et tilbud - det er et diktat, som jeg er sikker på kommer fra regeringens side - altså fra undervisningsminister, Christine Antorini, og finansminister, Bjarne Corydon. Det er disse to, der er "de direkte skurke" i "forhandlingerne"!

Vi kan vel se frem til 2 - 3 ugers lockout, hvorefter regeringen griber ind og ophøjer et "mæglingsforslag" til lov - helt efter planen.

Det har - efter min bedste overbevisning - ikke ret meget at gøre med et demokrati !

onsdag den 27. marts 2013

DONG i strid med persondataloven?

Når virksomheder opbevarer personlige data på landets borgere, er de forpligtet til, at opbevare disse oplysninger, så de ikke slipper ud til andre personer, der kan misbruge disse meget personlige oplysninger.

Det er før sket, at der er sluppet CPR-numre ud på internettet, hvilket kan udvikle sig til identitets tyveri af landets borgere, som kan få meget alvorlige følger for den ramte person.

Så længe en person ikke kan få et ny cpr-nummer ved et identitets tyveri, skal det have alvorlige konsekvenser for de ansvarlige, som "lader personlige oplysninger slippe ud på nettet" - selv om der er tale om "uheld". Noget sådan må simpelt hen bare ikke ske!

Hen imod 800 personlige oplysninger er i sidste uge sendt ud til forkerte kunder!!!!!

Her taler vi om en virksomheden DONG, hvor der, i dette tilfælde, må være store huller i deres IT-sikkerhedssystem. Det er en fejl, der bliver udført den 19. marts - og først stoppes den 22. marts.

Professor i persondataret ved Københavns Universitet, Peter Blume, siger, at DONG har overtrådt persondataloven, da der er tale om fortrolige personoplysninger, som skal behandles fortroligt!

Selv om DONG har været ude og beklage fejlen, kan det næppe undskyldes med et hovsa eller "beklager", så lad os se, hvad DONG slipper af sted med! For det vil ikke undre mig, at der ikke sker mere i den sag.

Der burde rejses en sag imod DONG, hvorefter en dom kunne danne præcedens i disse sager.

tirsdag den 26. marts 2013

En idé på Bornholm fra Tasmanien?

En Etiopisk kvinde i landets klædedragt
Endnu en afrikaner på Tasmanien
I det sydlige Tasmanien er der lige afholdt (i søndags) en festival baseret på Tasmaniens mangeartede indbyggere.

Da jeg kom til Tasmanien for første gang i 1967, var der bestemt ikke den rige mangfoldighed af nationaliteter, da det for det meste var europæere, der emigrerede til Australien.

I dag er der rigtig mange asiater, afrikaner, ja  emigranter fra det meste af kloden, der har slået sig ned i Australien.

Europæerne var ligeledes repræsenteret i stort tal. Da jeg sidst var i Hobart, havde jeg min daglige gang ved den tyske bager i Sandy Bay, da det var et af de få steder, hvor jeg kunne få rugbrød. Det har jeg meget svært ved at undvære.
Dette billede faldt jeg helt for


De afrikanske kvinder havde set dybt i farvekatalogetJeg vil vove den påstand, at det er stadig de mange europæere, der præger bybilledet i Hobart, men når der arrangeres en festival, som nævnte "Moonah Taste of the World Festival", så er det et helt andet billede, der kommer frem på nethinden - en den der fæstner sig ved en tur omkring Liverpool Street i Hobart.


En etiopisk kvinde i en pause


Godt nok er de til festival, men de er også samlet til et træf, der har relation til deres tidligere hjemland

"Moonah Taste of the World Festival" er en fest gennem fødevarer kombineret af mange nationaliteter der i dag er bosat på Tasmanien. Stedet er Benjafield Park i det sydlige Tasmanien. Der diskes op med godbidder fra
hele verden til en yderst rimelig pris, så det er ikke underligt, at festivallen er meget besøgt.

Overalt er der lækkerier af enhver tænkelig art.
Da der er gratis adgang til festivallen, opfordres folk til, at tage tæpper, stole og andet med for at opleve seancen som noget der minder om en veltilrettelagt skovtur.

Det eneste der adskiller sig for "skovturen" er, at mad og drikke kan købes til overkommelige priser - og så er der rigeligt af det, af enhver art!

Det sociale behøver man heller ikke at tænke på, da alle besøgende ligner en stor familie, som har den fælles indstilling, at denne dag skal vi bare nyde sammen.

Festivallen har set dagens lys ved hjælp af Glenorchy City Council, hvor hovedsponsoren er den tasmanske regering!


Også den indiske del blev repræsenteret på fornemmeste vis
Min gamle ven på Tasmanien, Erik Rudolf, har i de senere år, boet sammen med en filippiner i det nordlige Hobart, hvilket har medført en rejse til Filippinerne, samt et større bekendskab af filippinere på Tasmanien. Det er ikke småting Hr. Rudolf har deltaget i af arrangementer fra filippinsk side, der har en langt større tradition for at feste/komsammen, end vi har i Danmark.

Da jeg så de mange billede Erik Rudolf havde taget til "Moonah Taste of the World Festival", måtte jeg bare skrive et indlæg om dette på min blog, for de billeder havde han været "usædvanlig heldig" med - og arrangementets art, satte også nogle tanker i gang hos mig.

Kunne man tænke sig noget i den retning på Bornholm, hvor der i dag (ganske vist ikke i samme målestok) findes en del indvandrere fra mange lande?

Foto: Erik F. Rudolf

mandag den 25. marts 2013

Til Klemensker i KIF-Fitness

Det var lidt besværligt, at tilmelde mig til den indendørs cykeltræning i KIF-Fitness i dag, da holdet havde været overbooket i nogen tid. Men lidt hen imod middag var det pludselig 4, der havde meldt fra, og så var det bare om at slå til.

Jeg havde forventet, at vejene var en lidt ufremkommelige, men forbavsende nok var de helt fri for sne - ja, ikke bare det, de var sgu også tørre! Det satte nogle tanker igang om, at jeg igen skal ud på mountainbiken om ikke så længe. Men først en "afslapningstur med sved" i træningscenteret!

Det var lidt underligt at konstatere, at holdet havde været overbooket i en hel uge, og så stod der fire tomme cykler tilbage og gloede.

Instruktøren, Louis, var som altid på sin plads, og også - af en eller anden grund, deltog Anette, en instruktør for et af de øvrige hold, i dagens træning? Holdet bestod af 14 damer og 2 af hankøn. Helt ærligt - det er sgu for dårligt af knejterne!

På den anden side - så går jeg en spændende tid i møde med mit nye motionscykelhold fra den 1. maj.

Cyperns økonomiske situation

Cyperns flag
I de sidste par uger har vi hørt om den truende bankerot, som Cypern har befundet sig i. Nu har det cypriotiske parlament godkendt en redningsplan, der sender 75 milliarder kroner i nødlån til Cypern fra EU.
Det er de bankkunder, der har et indestående på over 100.000 euro, som kommer til at betale for, at nødlånspakken fra EU kan komme i hus.
Når man som nordboer ser på den skat og moms, som cyprioterne betaler, undrer det ikke mig, at Cypern er kommet i den situation, da de betaler langt mindre, end vi i Norden bidrager med til samfundet.

Det billige "skattely" på Cypern, har da også bidraget til, at bl.a. en stor del rige russere, har anbragt deres penge i de cypriotiske banker. Det er bl.a. disse investorer, der nu, direkte, kommer til at bidrage til redningspakken, hvor den almindelige "småsparer" slipper helt.

Som dansker, kan man godt undrer sig over, hvad der egentlig sker i disse sydeuropæiske lande mht. at bidrage til samfundet. Jeg læst engeng, at i Grækenland er der næsten ingen pensionister der "dør", da familien skal bruge "afdødes" pension.

Den form for socialt bedrageri, overgår vist selv den mest kreative dansker, der tænker i de baner.
Jeg er godt klar over, at i Spanien og Grækenland er det blevet til meget hårde tider for den almindelige borger, så hårde, at der er mange, der må gå fra hus og hjem. Det er ikke dem jeg anklager - bestemt ikke - men deres lands politikere, der har handlet komplet uansvarligt i årene op til en truende bankerot.

søndag den 24. marts 2013

COOP flytter regnskabsafdelingen til Indien

Det er bl.a. Dagli Brugsen her i Tejn, som er med i COOP        Foto: Erik Krog
Det indkøbscenter, som de fleste danskere har kendskab til, er helt sikkert Brugsen/Kvickly - eller bare under fællesnævneren COOP.

For ikke så længe siden, kunne vi læse, se og høre i landets medier, at COOP flytter deres regnskabsafdeling til Indien, da det er for dyrt at drive omtalte afdeling i Danmark. Resultatet af denne beslutning er, at alle medarbejdere i COOP's regnskabsafdeling bliver sagt op.

Oven i opsigelserne, er de ramte medarbejdere blevet bedt om, at oplære inderne i COOP's regnskaber og programmer, arbejdsgange m.v. Jeg kan godt forstå, hvis der er medarbejdere i COOP, der har lidt svært ved denne opfordring, da deres arbejde ikke kan være oplæring af personale, der skal overtage deres arbejde.

En god bekendt af mig i Odder, John G. Jakobsen, fløj da også lige i "blækhuset", for at få luft for sin harme over, at endnu et godt gammelt dansk selskab, søgte udenlands for at få lidt mere på bundlinjen - på bekostning af danske arbejdspladser.

Her er svaret fra COOP:

Kære John Grønbæk Jakobsen 
Tak for din henvendelse.
Det er korrekt, at Coop Danmark har valgt at outsource visse regnskabs- og bogholderiopgaver til udførelse af Coop Finance i Indien. Der vil dog fortsat være et antal økonomi- og regnskabsmedarbejdere i Danmark.
Beslutningen er truffet af Coops ledelse, der jo har ansvaret over for medlemmerne for at drive virksomheden på en økonomisk forsvarlig måde. Det er nødvendigt, hvis Coop som andelsvirksomhed skal blive ved med at være konkurrencedygtig i markedet og kunne klare sig i det lange løb.
Det er selvfølgelig meget trist, at der har måttet opsiges nogle medarbejdere. Men ligesom Coop  i dag får varer produceret mange steder i verden, har vi i denne sammenhæng valgt at få nogle basale serviceydelser udført i et andet land.
Med venlig hilsen
Trine Larsen
CoopPlus MedlemsserviceRoskildevej 65DK - 2620 AlbertslundTlf. 43 86 20 20. Fax 43 86 20 29


Efterfølgende sendte John G. Jakobsen dette svar :


Kære FDB og Trine Larsen. 
Jeg blev utrolig ked af dit svar! Det kan ledelsen af FDB" bare ikke tillade sig"! Der er visse grænser for anstændig ledelse, og lige netop dette med outsoursing, kan ledelsen ikke"overskride"den moralske grænse! Jeg vil derfor bede dig videresende/omdele mit svar til ledelsen i FDB - og bede dem genoverveje deres beslutning, for det kan ikke være rigtigt,at ledelsen påstår, at det er en "stor" besparelse! Ledelsen bør læse idegrundlaget for FDB igen, for de er på en forkert vej!  
John Grønbæk Jakobsen

Nu er COOP ikke det første selskab, der har fået disse griller, f.eks. er LEGO, som lige har fyret det meste af deres produktion i Billund, ved at opbygge en hel produktion i Kina, samt, at Mærsk er ved at få bygget verdens største containerskib i Korea - på dansk knowhow.

Jeg har den største respekt for de nævnte virksomheder, der har udført så store resultater på bundlinjen - med dansk arbejdskraft og viden som grundlag. Men respekten får et skud for boven, når jagten på endnu mere på bundlinjen, går via på bekostningen af dansk arbejdskraft - en arbejdskraft, der har været årsag til, hvad disse virksomheder er i dag.

Ikke underligt, at arbejdsløshedskøen bliver større og større!

lørdag den 23. marts 2013

De bornholmske politikere og bopælspligten

Winni Grosbøll klarede det royale besøg i sommer
meget flot. Sagen om bopælspligten er bestemt ikke
ikke i den ende af karakterskalaen!   Foto: Erik Krog
I denne uge har Tejn Borgerforening afholdt deres generalforsamling, og ifølge formanden, Brita Hansen, var der en afstemning om en ophævelse af bopælspligten - hvilket resulterede i 5 stemmer imod og 80 stemmer for en ophævelse af bopælspligten!

Den 17. januar 2013 afholdtes der et seminar i BRK om bopælspligten, samt, hvilke resultater fra Ærø, der er opnået ved en ophævelse af bopælspligten.

Efterfølgende har borgmester, Winni Grosbøll, været på TV2 og forklaret, at det er nødvendigt, at der skal ske noget med bopælspligten, da vi har alt for mange huse til salg på Bornholm!

Siden er der ikke sket mere i sagen.

Her på min blog har jeg belyst, at det er yderst nemt for købere, som er ude efter en meget billig sommer- eller fritidsbolig, kan nemt indfri dette ønske, - som tiden er nu!


Helårshus som fritidshus!

Dette kan gøres ved at købe et helårshus, som f.eks. er placeret et rigtigt godt sted ved kysten, og efterfølgende få bopælspligten ophævet efter bare tre måneder - med boligreguleringsloven i hånden. Dette gælder både for danskere og udlændinge!

Men som boligsituationen er nu, er det kun købere, der får en rigtig god gevinst ud af dette. Sælger, altså borgeren på Bornholm, som ved kommunalvalget var med til at stemme politikerne ind, får intet ud af dette.


Politikere og borger/vælger

Egentlig oplyser de samme politikere ikke borgerne om sagens rette sammenhæng - som både politikerne og forvaltningen er helt klar over!

Dette er bestemt ikke fair over for den bornholmske vælger, der samtidig står og skal sælge deres hus, at de ikke får de korrekte og aktuelle oplysninger, der er medvirkende til, at sælge til bedste pris.

Der er vel meget passende, at politikerne tænker på dem, der har valgt dem!

I bedste fald, kan vi vente et svar inden sommerferien - skriver borgmester, Winni Grosbøll.

Er dette svar godt nok?

fredag den 22. marts 2013

Sne fygning over Bornholm

Fra Rø, med Østersøen lige forude.     
Jeg havde meldt mig til indendørs cykling i går i Klemensker Fitness, men på grund af vejret - samt et godt råd fra politiet om vejsituationen, aflyste jeg seancen. Men - i dag, så vejret langt bedre ud, altså set her fra Tejn, så jeg besluttede at tage holdet i Klemensker Fitness i dag kl. 16:00.

Jeg kørte hjemmefra i vanlig tid, og vejsituationen så forbavsende godt ud - lige indtil jeg kom op af Døndalbakken og skulle dreje af mod Rø. 

Egentlig var jeg godt klar over, at hvis der var et sted her på øen, hvor der er risiko for sne fygning, så er det i "Røpasset" - som jeg efterhånden har døbt det her om vinteren, og det svigtede heller ikke denne gang!

Der hvor fygningen var værst,  kunne jeg næsten ikke se hvor jeg kørte. Jeg ærgrede mig lidt over, at jeg havde pakket mit kamera så langt ned i tasken, at jeg ikke kunne nå det, men på den anden side, ville et billede bare vise en masse sne. Dog ville jeg have kameraet parat, når jeg kørte hjem igen fra Fitness. Det kunne jo være, at situationen var lidt bedre på det tidspunkt?

På hjemturen var blæsten stilnet noget af, men jeg fik alligevel nogle rimelige gode billeder, der kunne minde lidt om en tur til Grønland - men billederne er fra "Røpasset" på Bornholm.

Et godt billede - lige inden jeg kører ud af Rø. Her er lyset meget anderledes, end bare 100 meter længere fremme.                                                                                                        
Mærkeligt at tænke på, at i Tejn er vejene fuldstændig snefri, men her, 5 km længere væk, er billedet et helt andet. 
Alle billeder er af Erik Krog

Socialistisk Folkeparti er døende

Da Annette Vilhelmsen blev valgt som Socialistisk Folkepartis (SF) formand, var det med et stort flertal, baseret på SF's bagland, der havde efterlyst en mere markant SF-linje i regeringen, da SF efterhånden mindede om fløj af Socialdemokraterne.

Derfor var der sikkert en del, der havde forventet, at den nye formand havde fået gennemtrumfet flere af SF's politiske holdninger, så dette kunne afspejle sig i regeringens politik - eller også, at SF helt forlod regeringen.

Da SF-formandsvalg var afgjort, havde jeg selv en forventning om, at SF forlod regeringen, da det helt klart var lagt op til et brud med regeringsgrundlaget!

Men det skete ikke!

Derimod blev den nye SF-formand banket godt og grundigt på plads af statsminister, Helle Thorning-Schmidt, og indenrigs- og økonomiminister, Margrethe Vestager.

Det blev efterhånden klart, at der slet ikke blev nogen ny linje i SF, samt, at SF's skyggeleder, Holger K. Nielsen, var den egentlige SF-formand. Det samlede resultat er blevet, at SF er halveret i de seneste meningsmålinger til en tilslutning på bare 4,2%, hvis - der havde været valg i dag!

Mange af de unge, der havde været udset til de nye ledere i SF, har forladt partiet. SF er tæt på spærregrænsen. SF er et døende parti!

torsdag den 21. marts 2013

"Senvinter" på Bornholm

Fuglene på hytten "flyver" imod sneen
Hytten i juledragt - i marts
Vi anvender ordet "sensommer" hvert år, men "senvinter" har jeg ikke hørt før nu! Nu véd vi "gamle" godt, at vinteren sagtens kan gå hele april med, uden der er noget unormalt i det.

Men med den globale opvarmning, er den yngre generation nærmest vokset op med, at det er forår fra den 1. marts.

Dette er ingenlunde tilfældet!

En gammel ven fra Odder, som ejer Odders største cykelhandel, Selandia Cykler, ringede forleden (som han plejer) og kunne berette, at konsulenterne fra diverse cykellevenrandører, nærmest var i chok over, som vejret artede sig her om "foråret"?

En mindre snedrive har lagt sig til rette foran hytten
Vi har jo forår fra den første marts, og da vi har jævndøgn den 20. marts, hvilket vil sige, at vi går ind i sommerhalvåret, så har vejret bare at rette sig efter kalenderen! Men der ER altså intet unormalt i, at vi har sne i marts måned, folk er bare blevet forvendte, samt, at pressen er med til, at gøre vejrliget til et problem - når det drejer sig om sne!

I takt med snevejret i "foråret", er der mange, der ytrer sig om, at det med den globale opvarmning, er et meget opreklameret fænomen, og at "det nok er gået i sig selv igen"?

Denne forklaring sendte jeg så videre til min gamle ven på Tasmanien, Erik Rudolf, der kunne oplyse, at den globale opvarmning, på ingen måde var aflyst - da de på Tasmanien var på vej ind i efteråret med en varme på 33 grader - om natten!

Jeg må da også indrømme, at jeg selv ser langt efter foråret - og allerede, et par gange, har gjort klar til havearbejde, samt fejet fortov, vej og rendestene for vinterens efterladenskaber - nu tager jeg en tørn til her i "senvintertiden".

Vi har fået en del sne her i marts måned, men så er det altså heller ikke værre, for vi kan se en ende på det.

Foto: Erik Krog

onsdag den 20. marts 2013

Politikere og dopingsyndere

Jeg er begyndt at se en sammenligning mellem politikere og sportens dopingsyndere!

Begge kategorier anvender løgnen som fællesnævner for at nå deres mål! Men det er kun sportsudøverne, der får karantæne, når de bliver afsløret. Er det fair?

tirsdag den 19. marts 2013

Fortsætter heksejagten efter Rolfs indrømmelse?

Rolf Sørensen indrømmer brug af doping.       Foto: Fra nettet
Det er efterhånden en del tidligere danske professionelle cykelryttere, der har indrømmet brug af doping. I går kom Rolf Sørensen med i føregruppen af dette felt, men vi har mange andre tidligere topryttere, som der slet ikke har været fokus på i denne kategori.

En af de første gange jeg havde mistanke til Rolf Sørensens dopingmisbrug var, da han blev spurgt på TV, om han nogensinde havde taget doping, hvorefter Rolf svarede: "Nej, det har jeg sådan set ikke". Det svar var lige så godt som Bjarne Riis's svar - "Jeg har aldrig havde været testet positiv".

Der er efterhånden også et andet spørgsmål, der presser sig på i denne forbindelse. På trods af en næsten total overvågning, og et "whereabout system" for alle professionelle cykelryttere, så er det alligevel lykkedes temmelig mange ryttere, at gå udenom systemet, så de helt har undgået, at blive testet positive for anvendelse af doping!

Dette faktum kan vise sig, at der må stilles endnu flere spørgsmål - ikke bare til rytterne, men også til kontrollanter, holdejere, holdlæger, UCI og ikke mindst sponsorerne? For efterhånden tyder det stærkt på, at op til 99% af alle ryttere - i det professionelle regi - har været dopet i et eller andet omfang? Og ingen i dette game, skal bilde mig ind, at de intet vidste!

Der har, så vidt jeg ved, heller ikke været stillet spørgsmål til Ole Ritter, Keld Rodian, Leif Mortensen, Niels Fredborg, Peder Pedersen, Mogens Frey og mange flere, hvor det pludselig væltede ind med store danske cykelresultater?

Da Leif Mortensen blev amatørverdensmester på landevej i 1969, havde Danmark ikke haft en verdensmester siden Henry Hansen vandt i 1931 (Henry Hansen havde forøvrigt også to olympiske guldmedaljer fra 1928 ved OL i Amsterdam). Efterfølgende er det nærmest væltet ind med danske verdens- og olympiskemestre i cykelsporten?!?

Vort antidopingsystem har spillet fallit i dette regi. Rytterne har kunnet fortsætte med deres dopingmisbrug, som har stået på meget længe - med selv de største cykelryttere i Tour de France's historie som aktive deltagere.

Er tiden efterhånden ikke kommet til, at vi skal indstille denne heksejagt, få en effektiv dopingkontrol - og så komme videre?  

mandag den 18. marts 2013

Aftalt spil mellem KL og regeringen?

Enhedslisten har kaldt Bjarne Corydon til samråd i 
Folketingets finansudvalg.              Foto: Fra nettet
For mig at se, er helt klart et aftalt spil mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i sagen om overenskomstforhandlingerne mellem landets lærere og KL.

Da overenskomstforhandlinger "brød sammen", var det ikke uden en fornemmelse af, at "direktivet" kom ovenfra - altså fra regeringens side. Det har altid været god skik, at overenskomstforhandlingerne aftales mellem de involverede parter, og kun når disse forhandlinger havde været igennem strejker og forligsinstitutionen, trådte regeringen til, og ophøjede et mæglingsforslag til lov.

I disse "forhandlinger" har vi set flere, fra regeringens side, blande sig direkte - vel at mærke, fra en "rød regerings" side. Jeg kan forestille mig, hvordan stemningen ville have været, hvis det var en borgerlig regering, der havde taget disse tiltag!

Vi ser også, at regeringen gentagne gange "pisser" på deres støtteparti, Enhedslisten, - men Enhedslisten vil ikke trække tæppet væk under regeringen, hvilket regeringen lukrerer på. Hvor længe vil Enhedslisten finde sig i dette? Så længe Enhedslisten er regeringens parlamentariske grundlag, støtter Enhedslisten direkte regeringen i dens handlinger!

Enhedslistens argument for, at man ikke vil vælte regeringen er, at man så vil hjælpe en borgerlig regering til magten. Men da den nuværende regering gennemfører reformer, der i sin substans, er længere til højre, end en borgerlig regering ville turde tænke, kan jeg ikke se, at dette argument holder vand!

Men, der kan også være et andet argument for, at Enhedslisten ikke vælter regeringen - og det er, at så længe regeringen fører blå politik, ledes alle de frafaldne vælgere fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti direkte over til Enhedslisten. Dette argument kan man ikke se helt bort fra!

Nu er finansminister Bjarne Corydon indkaldt til møde i Folketingets finansudvalg, hvor Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd, vedrørende de anklager om, at regeringen, i samråd med KL, har en aftale i gang, i et opgør om lærernes arbejdstider.

Hvis det ender med en mistillid til finansministeren i folketingssalen, kan det ende med et folketingsvalg.

Det bliver spændende at se, hvor langt Enhedslisten vil gå, eller om de endnu engang bliver banket på plads.

søndag den 17. marts 2013

Skovlunde - en by på vestegnen

Skovlunde station, før viadukten blev bygget. Der er vel ingen
i Skovlunde i dag, der kan forestille sig dette?
Første gang jeg kom til Skovlunde, var i 1948. Det er efterhånden en del år siden - ja, faktisk er det rigtig mange år siden. Dengang boede der ikke ret mange mennesker i Skovlunde, da de fleste huse stadig befandt sig i det gamle Skovlunde - rundt om gadekæret.

Mine forældre havde købt et grundstykke, som en gartner havde ladet udstykke fra sit tidligere erhverv. Man kunne sagtens se langt omkring på denne tid, da det var småt med beplantningen  - og navnlig huse, da det kun var skure og mindre kolonihavehuse, der endnu var rejst på de solgte jordlodder. Vejene var endnu jordveje med grøfter på begge sider af vejen, så hvis man ville ind til sin nyerhvervelse, måtte man lægge et par solide brædder over grøften.

Nogle steder havde de høns, og man kunne sagtens høre den røre, der var i diverse hønsegårde omkring i det, der engang skulle blive til Skovlunde Villaby.

Gangbroen, der blev bygget på grund af kirkestien. Da banen blev ført igennem til Ballerup, gennemskar banen en kirkesti, der havde været der meget længe. Stien førte fra det gamle Skovlunde til kirken i Ballerup, så derfor blev man nødt til at bygge gangbroen, da der var hævd på kirkestien. I dag har Skovlunde sin egen kirke, men gangbroen er der stadig.

Vi flyttede til Skovlunde i 1953, hvor jeg begyndte i Skovlunde Skole i tredje klasse, da jeg havde gået de to første år i Korsager Skole i Husum. Skovlunde Skole havde dengang kun 4 klasseværelser, og var en rigtig landsbyskole.

Jeg flyttede fra Skovlunde i 1966, hvor mit første sted fra hjemmet, var i Thorshavn på Færøerne. Dengang var Skovlunde stadig en meget lille og fredelig by, der endnu ikke var opslugt af det store København mod øst - selv om byen havde udviklet sig ret meget, siden vi flyttede ind i Villabyen.

I dag kan jeg slet ikke genkende Skovlunde. Den lille by er blevet en del af København, og sidst jeg besøgte min tidligere hjemby, hørte jeg sirener af politibiler flere gange i de par timer jeg var i byen. Nu kan jeg læse om bander, der skyder løs på hinanden, eller bare på tilfældige mennesker. Knivoverfald hører ligeledes til "dagens orden" her på vestegnen.

Egentlig er det "vel bare noget", der hedder udvikling - men jeg bryder mig meget lidt om den udvikling, som er foregået i Skovlunde - eller for den sags skyld, i Bagsværd, Herlev, Gladsaxe osv.

Billederne er fra min kusines artikel om et krigsbarn i Skovlunde

Ude på racercyklen i dag

I dag har jeg været en tur på racercyklen - joh, på en træningstur ude i samfundet :)

Vejene har ellers ikke været til racercykel, hvor min mountainbike har måttet "tage slæbet" i de kolde vintermåneder, men i dag, dagen før, der endnu er bebudet en snestorm de næste mange dage, tog jeg en træningstur på racercyklen. Vejene var fri for salt, og ikke nok med det, så var de også tørre pga. den kraftige og kolde vind fra øst, men også en sol fra en nærmest skyfri himmel, hjalp til med de tørre vejene.

Dog ødelagde den kraftige vind noget af fornøjelsen, selv om jeg nød at komme ud på min Look. Nu har jeg sat den tilbage i dens vinterhi, da det nok vil tage et par uger, inden vejret atter bliver til en tur på racercyklen - hvis ellers vejret vil arte sig?

lørdag den 16. marts 2013

Vandet er stift i Tejn havn

Her er isen tydelig i havnen i Tejn
Det er ikke mange dage siden, at jeg skrev et indlæg om en storm, som væltede ind over os fra nordøst, hvor Østersøen bankede ind mod klipper og havnemoler, her på det nordlige Bornholm.

Siden har vinden løjet meget af, og i dag har vi sol over Bornholm - men vi har så til gengæld haft en del frost i den sidste uges tid.

I går fik vi lige en forvarsel på, at foråret lader vente på sig, da vi havde snevejr det meste af dagen. Selv om den danske verdenspresse har udråbt marts måned til en forårsmåned, så retter vejret sig ikke efter, hvad pressen mener og skriver om. Derfor er der intet unormalt i, at vi har sne og frost for tiden - og for at gøre det endnu mere surt, kan det sagtens fortsætte i næste måned med!

For blot nogle dage siden, var der små bølger i havnen - det er der ikke mere!
Der skal ikke meget mere frost til, før det kan blive et problem
for havnens skibe

Jeg gik en tur ned til Brugsen i dag - og selvfølgelig en tur omkring havnen, da den ligger på vejen. Det var lidt underligt, at se hvordan havet lå spejlblankt i dag - efter sidste uges stormvejr.

Da jeg nærmede mig selve havnen, undrede det mig at se, at der var måger der stod på vandet - ja, stod på vandet midt i havnen. Et kort øjeblik tænkte jeg, om det var en båd, der havde taget ophold på bunden af havnen, som mågerne benyttede sig af, men da jeg kom endnu nærmere, kunne jeg se, at der var is i havnen!

Det var ikke ligefrem is jeg havde forventet at se i havnen i dag, da uvejret forleden, ikke havde skabt ro i vandet til dette formål - men ikke desto mindre, var det det jeg så! Herefter gik jeg videre til inderhavnen, hvor de små både lå fortøjret, og her var isen endnu mere synlig. Vinteren havde på ingen måde sluppet sit tag - kunne jeg bare konstatere!

Bådefolket har indtaget deres pladser - men det bliver vist ikke de første par timer, at motoren kommer i omdrejninger.

Det bliver nok ikke foreløbig, at jeg kommer i haven!

Alle billeder er taget i dag, den 16. marts 2013, af Erik Krog.

fredag den 15. marts 2013

Utroværdige ministre!

Nick Hækkerup i vanskeligheder på TV2
Der går snart ikke en dag, hvor en minister siger ordet "upræcis" i en sammenhæng, hvor det mere præcise ord ville være "løgn", om det ministrene har udtalt sig om!

Jeg har skrevet et tidligere indlæg om forsvarsminister, Nick Hækkerup, hvor jeg bestemt ikke er den eneste, der hævder, at manden fylder os med løgn.

TV2 havde i går en gentagelse af gårdagens interview med Nick Hækkerup, hvor det var direkte pinligt at gense mandens udenomssnak, hvor han hele tiden hævdede, at han havde været "upræcis".

Christine Antorini har svært med tal
Også undervisningsministeren, Christine Antorini (S), har været "upræcis" i sine udtalelser, du hun hævdede, at op til 84 % af alle skolebørn befinder sig i SFO, så derfor var langt de fleste alligevel på skolen dagen lang - så det var bare en forlængelse af de faktiske forhold i den nye skolereform, der lagde op til en skoleuge på 37 timer!!!

Nu er det altså kun de mindste klasser, der har tallet på 84 % vedrørende pladsen på SFO'en. Hvis man samler de lidt større klasser i samme måling, kommer tallet ned på 60 %, og hvis man tager de større klasser med, viser tallet at være omkring 41 % - men slet ikke noget der bare ligner de 84 % som undervisningsministeren diskede op med, i sit forsvar for en 37 timers skoleuge!

Det var DR, der havde indhentet sin dokumentation for denne påstand, hvilket var helt i overensstemmelse med de faktiske forhold. Til dette havde undervisningsministeren kun dette svar - at hun havde været for "upræcis" i sin udmelding.


Debatten

Johanne Schmidt-Nielsen, intet svar fra Bjarne Corydon
Jeg har mistænkt Johanne Schmidt-Nielsen for, at hun skæver til min blog. I programmet på DR2, "Debatten", havde omtalte Johanne Schmidt-Nielsen et spørgsmål til finansminister, Bjarne Corydon, vedrørende valgkampen, hvor socialdemokraterne gik til valg på, at vi alle skulle bidrage til, at få landet på fode igen.

Spørgsmålet var, "hvad er det nu lige vi to - og resten af Folketinget har bidraget med, da jeg mener, at vi i stedet for, har fået skattelettelser?" Spørgsmålet er helt det samme som jeg har skrevet i et tidligere indlæg!

Bjarne Corydon, god til at tale ned til folk
Hvis det er noget Bjarne Corydon er god til, så er det at tale ned til folk, hvilket den unge Johanne fik bemærket. Johanne Schmidt-Nielsen fik aldrig svar på sit spørgsmål, selv om hun gentog det et par gange, men hun fik til gengæld en svada om den store togplan til en hel masse milliarder kroner osv, samt, fik den unge dame senere oplyst, at hun bare var født i 1983, hvor finansministeren var helt fra 1973 - så deeeeet!


Mette Frederiksen og de ledige

Mette Frederiksen - skjuler hun tallene?
Det seneste er beskæftigelsesministeren, Mette Frederiksen, som, ifølge Ekstra Bladet, har holdt tallet for konsekvensen af dagpengereformen skjult i over en måned - da der er tale om rigtig mange ledige der nu mister retten til dagpenge. Helt op til 23.000 mennesker mister retten til dagpenge, hvilket får katastrofale konsekvenser for mange familier i Danmark.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, har på denne baggrund kaldt ministeren i samråd.

Hvis denne "kammeratlige samtale" ikke faldet ud til ministerens fordel, kan det i sidste ende koste hende ministertaburetten. Den tidligere kulturminister, Uffe Elbæk, er allerede røget efter en tur i "samrådet"!

Hvordan syntes I selv det går?

(Alle billeder er hentet fra nettet)

torsdag den 14. marts 2013

Skal Michael Rasmussen helt ud af cykelsporten?

Allan Johansen
Jeg læste forlede, at den tidligere cykelrytter, Allan Johansen, fra cykelholdet "Concordia-Riwal", udtale, at han ikke kunne holde ud, at se Michael Rasmussen, allerede til næste år, vil være at finde som aktiv sportsdirektør for cykelholdet "Christina Watches-Onfone" (som Michael Rasmussen er medejer af) - til trods for Michael Rasmussens løgne og massiv doping i en lang årrække som aktiv cykelrytter.

Når vi nu tager udgangspunktet i Michael Rasmussens karantænedom, som var to års udelukkelse for en "whereabout sag", der fra starten kun var på to advarsler! Men hans bortvisning fra touren i 2007, fik det hele til at tage en helt ny drejning, hvorefter han fik to års karantæne. Da Michael Rasmussen, efter endt karantæne, så ville genoptage sin karriere, var der ingen cykelhold, der ville ansætte ham. Mange andre professionelle cykelryttere kunne omgående genoptage deres cykelkarriere - efter en dopingdom, hvor Michael Rasmussens dom, slet ikke handlede op doping. Hvad vi efterfølgende er blevet klogere på, kan vi ikke bruge til noget vedrørende dommen dengang!

Michael Rasmussen
Altså blev Michael Rasmussen dømt meget hårdere end sine kollegaer, og det viste sig også, at han slet ikke kunne komme på et cykelhold, der havde adgang til de store løb, så han måtte pænt takke ja til et hold, der  ikke havde nogen betydning overhovedet - bare for at komme i sadlen igen!

For at kunne komme videre til de store løb, indledte Michael Rasmussen et samarbejde med Christina Watches, om et nyt cykelhold, hvor han selv var en af hovedkræfterne som aktiv cykelrytter.Dopingindrømmelserne ruller

I mellemtiden tonede Lance Armstrong frem på verdens TV-skærme, stærkt presset af Tyler Hamiltons bog "Det hemmelige løb", som efterhånden kunne anvendes, som et rent opslagsværk, i mange professionelle cykelrytters dopingmisbrug fra deres aktive tid i sporten. Lance Armstrong indrømmede sit årelange dopingmisbrug, men han har ikke indvilliget i at røbe sine kilder, da han påstår at være ene om at dope sig - helt uden hjælp. Hvem tror på det?

For at komme dopingen til livs, skal der ryddes helt op i dette svineri, hvilket Michael Rasmussen har indvilget i. Michael har fortalt antidopingmyndighederne, i en lang række lande, alt hvad han ved om det han har været involveret i, samt hvilke personer, der har deltaget aktivt i dette misbrug. Dette har gjort Michael Rasmussen til en hadet mand i cykelsporten.

Er det dette, der er årsag, at Allan Johansen ikke har den store lyst til at se Michael Rasmussen som sportdirektør til næste år?!?

Hvis Michael Rasmussen skal forvises helt fra cykelsporten, så skal alle, der har været involveret i dopingsager, forvises fra cykelsporten - og her har vi personer, der sidder i DCU, som også har været involveret i doping!

Helt ærlig, så syntes jeg, at Allan Johansens synspunkt er hyklerisk!


Lækage i Michael Rasmussens dopingafhøring

Brian Holm - i sin aktive tid som cykelrytter
I forbindelse med Michael Rasmussens forklaring til antidopingmyndighederne, er der sluppet materiale ud om, at danske cykelryttere har været dopet under de olympiske lege i 2004!?!

Afhøringerne af Michael Rasmussen har været foretaget bag lukkede døre, og er derfor helt fortrolige. Ikke desto mindre har dagbladet Politiken kunne afsløre, hvad der er foregået bag disse lukkede  døre!

Dette har fået den tidligere cykelrytter og nuværende sportsdirektør, Brian Holm, til at rette  en kritik mod de seks personer, der har været tilstede under omtalte afhøringer.

Michael Rasmussen har vidnet under ed, og derfor vil der selvfølgelig komme navne frem, når spørgsmålene bliver rettet direkte imod bestemt situationer, løb osv., hvilket også var tilfældet i vidneafhøringerne i Holland. Men, at disse afhøringer ikke har kunnet holdet indenfor lokalet for afhøringerne, er ikke Michael Rasmussens skyld - og derfor er Brian Holms kritik berettiget!

tirsdag den 12. marts 2013

Pensionistrabatter på tysklandsruten til Bornholm

Vedrørende mit spørgsmål til transportminister, Henrik Dam Kristensen, om hvorfor der ikke findes pensionistrabatter på forbindelsen fra Bornholm til Tyskland, fik jeg svar i dag fra ministeren. Mit spørgsmål til ministeren var følgende:

Kære Henrik Dam Kristensen!

Jeg skriver til Dem, da jeg har berørt problemet om pensionistrabatter, som, af en eller anden grund, ikke findes på ruten til Bornholm fra Sassnitz?

Hvorfor er der den forskelsbehandling EU-borgerne imellem, da man får pensionistrabat fra Sverige og Danmark - men ikke fra Tyskland?

Læs venligst min vedhæftende fil, som er en kopi af mit indlæg på min blog, som De naturligvis også kan læse: http://pensionistpaabornholm.blogspot.dk/2013/02/pensionistrabatter-til-bornholm.html

Idet jeg håber at få et svar fra Dem

Med venlig hilsen

Erik Krog


Svaret er følgende:

Krisetid - ikke for statsministeren!

Statsministeren
Statsministerens mange rejser verden over, tyder bestemt ikke på, at landet mangler penge - tværtimod! For når statsminister, Helle Thorning-Schmidt, bevæger sig udenfor landets grænser, foregår det næsten altid via chartrede fly, så det er ikke for meget at påstå, at denne trafik er en dyr fornøjelse for de danske skatteborgere.

Det samlede beløb for statsministerens flyrejser, beløber sig op på Kr. 7.5 mio. Enkelte rejser, så som til Grønland, beløber sig til Kr. 786.159,-, hvilket fremgår af Statsministeriets hjemmeside.


Ritt Bjerregaard sagen

I de gode gamle dage, hvor Ritt Bjerregaard var undervisningsminister, blev en minister fyret for at bruge for mange penge på rejser. I 1978 fyrede statsminister, Anker Jørgensen, Ritt Bjerregaard som undervisningsminister, efter hun havde overnattet i en luksussuite på hotel Ritz, i forbindelse med et møde i den franske hovedstad Paris. Beløbet var på Kr. 57.670,-, hvilket var en ret anseelig sum i 1978 - ja, selv i dag er det mange penge for en overnatning. Nu var der naturligvis ikke bare tale om, at Ritt Bjerregaard kun skulle bruge sin suite til overnatning, men også til egne møder - derfor suiten.

I forbindelsen med Ritt's fyring, var Rigsrevisionen efterfølgende inde over sagen, og det viste sig, at undervisningsministeren ikke havde brugt flere penge end andre ministre, så fyringen var ikke berettiget.


Statsministerens forbrug

Selv om vi har haft lignende sager om overforbrug, og selv om der her er tale om en statsministers brug af offentlige midler, mener jeg, at der er grund til at se på disse mange dyre chartrede flyrejser. Vi befinder os - trods alt - i en krisetid, hvor der skæres kraftigt ned på alt, hvor selv kontanthjælpsmodtagere må bidrage, for at få landet på ret køl igen.

Alle skal spare - bare ikke statsministeren!

mandag den 11. marts 2013

Er forsvarsministeren fuld af løgn?

Forsvarsminister Nick Hækkerup - taler usandt/fuld af løgn, 
er det ikke det samme?                                 Foto: fra nettet
For et par dage siden, kunne vi se og høre forsvarsminister, Nick Hækkerup (S), fortælle på TV, at de tolke Danmark havde benyttet i Afghanistan, var fra andre provinser end Helman provinsen, som de danske soldater opererer i. Derfor ville Danmark ikke tilbyde disse tolke asyl i Danmark, når Danmark trak sig ud af Afghanistan.

I går aftes afslørede TV, at flere af de benyttede tolke VAR fra Helman provinsen, og derfor ville være i direkte fare, når Danmark trak sig ud ifølge planlægningen. I den anledning tonede forsvarsministeren igen frem på skærmen for at forklare sig.

Ved denne lejlighed forklarede Nick Hækkerup, at han havde været upræcis i sin forklaring, men han havde ikke talt usandt (på dansk hedder det fuld af løgn), da han tidligere havde forklaret sig.
Helt ærligt - når forsvarsministeren forklarer, at INGEN af de anvendte tolke er fra lokalområdet, så er det yderst præcist forklaret.
Den nye situation indebar, at selvfølgelig ville vi da leve op til vort ansvar for at beskytte de anvendte tolke fra lokalområdet! Nick Hækkerup sagde: "Det vigtige i denne her sag er, at vi ikke svigter de mennesker, der har hjulpet os, når vi forlader Afghanistan. Og hvis de kommer fra lokalområdet, så må vi finde ud af, hvordan vi håndterer situationen!"

I dag kunne samme forsvarsminister berette, at Danmark ikke agtede at tilbyde nogen af de anvendte tolke asyl i Danmark. Altså - havde det hele tiden været meningen, at Danmark ikke skulle give vore tolke asyl, så det var med fortsæt, at Nick Hækkerup diskede op med løgnen om, at de anvendte tolke var fra andre egne af Afghanistan - det var kun på grund af, at han blev afsløret af TV, at han ændrede forklaring om at være upræcist i forklaringen.

Så vor forsvarsminister har ikke bare talt usandt - han er fuld af løgn!

søndag den 10. marts 2013

En forårsdag med "ministormen"

Vi har nu haft en lille uge med stærk blæst og frost - og vi er kommet ind i marts måned! Den første marts, er som bekendt den første forårsdag - siges der. Jeg kan bare ikke få det til at rime, da vi har Kyndelmisse den 2. februar, hvor vi skulle være halvvejs gennem vinteren?

Nå men, vejret har heller ikke helt den samme opfattelse, så vi har haft en ekstra "glæde" af vinteren, som er kulmineret i dag med vindstyrke på 17 m/s, samt frost på 3 minusgrader, hvilket skulle svare til minus 21 grader - hvis man skulle være så dum, at bevæge sig ud i vejret. Det var jeg!

Med en pålandsvind af den styrke, var jeg næsten nødt til, at følge op på mine billeder fra et par dage siden, da det ikke er hver dag, at Østersøen viser sig fra den side.

Derfor pakkede jeg mig godt ind, og bevægede mig ud i samfundet - bevæbnet med mit Canon G9. Og her er et par skud af, hvad jeg fik ud af mine anstrengelser.

Gang på gang tromlede de store bølger ind mod klipperne. Det er ikke lige vejr til badning i dag!
Der var ikke mange måger i luften i dag, men her har jeg alligevel fanget et par stykker.
Det er vist ikke lige i dag, at turen går til Christiansø
Havnemolen i Tejn havn tager imod de store bølger, mens mågerne sidder helt ned på kajen, de skal ingen steder i dag!