mandag den 18. marts 2013

Aftalt spil mellem KL og regeringen?

Enhedslisten har kaldt Bjarne Corydon til samråd i 
Folketingets finansudvalg.              Foto: Fra nettet
For mig at se, er helt klart et aftalt spil mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen i sagen om overenskomstforhandlingerne mellem landets lærere og KL.

Da overenskomstforhandlinger "brød sammen", var det ikke uden en fornemmelse af, at "direktivet" kom ovenfra - altså fra regeringens side. Det har altid været god skik, at overenskomstforhandlingerne aftales mellem de involverede parter, og kun når disse forhandlinger havde været igennem strejker og forligsinstitutionen, trådte regeringen til, og ophøjede et mæglingsforslag til lov.

I disse "forhandlinger" har vi set flere, fra regeringens side, blande sig direkte - vel at mærke, fra en "rød regerings" side. Jeg kan forestille mig, hvordan stemningen ville have været, hvis det var en borgerlig regering, der havde taget disse tiltag!

Vi ser også, at regeringen gentagne gange "pisser" på deres støtteparti, Enhedslisten, - men Enhedslisten vil ikke trække tæppet væk under regeringen, hvilket regeringen lukrerer på. Hvor længe vil Enhedslisten finde sig i dette? Så længe Enhedslisten er regeringens parlamentariske grundlag, støtter Enhedslisten direkte regeringen i dens handlinger!

Enhedslistens argument for, at man ikke vil vælte regeringen er, at man så vil hjælpe en borgerlig regering til magten. Men da den nuværende regering gennemfører reformer, der i sin substans, er længere til højre, end en borgerlig regering ville turde tænke, kan jeg ikke se, at dette argument holder vand!

Men, der kan også være et andet argument for, at Enhedslisten ikke vælter regeringen - og det er, at så længe regeringen fører blå politik, ledes alle de frafaldne vælgere fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti direkte over til Enhedslisten. Dette argument kan man ikke se helt bort fra!

Nu er finansminister Bjarne Corydon indkaldt til møde i Folketingets finansudvalg, hvor Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd, vedrørende de anklager om, at regeringen, i samråd med KL, har en aftale i gang, i et opgør om lærernes arbejdstider.

Hvis det ender med en mistillid til finansministeren i folketingssalen, kan det ende med et folketingsvalg.

Det bliver spændende at se, hvor langt Enhedslisten vil gå, eller om de endnu engang bliver banket på plads.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar