torsdag den 4. april 2013

Et mindre haveprojekt

Vor genbos nye indkørsel til kørestolen, er under etablering.
I går stod solen højt over Tejn, så jeg besluttede, at bilen skulle have sin første grundige vask efter vinteren salt og snavs.

Dog måtte jeg lige først bede en lastbil flytte sig fra vor indkørsel, da den spærrede hele indkørslen så det var umuligt at komme ud. Lastbilen viste sig, at være fra en anlægsgartner, som havde et projekt i gang ved vor genbo, der skulle have bygget en opkørsel til huset, da manden er kørestolsbruger.

Nu mangler jorden bare at blive jævnet ud over skrænten.
Det der lige slog mig, var al den jord der var gravet ud - den kunne jeg godt bruge, selv om det bestemt ikke var den reneste muldjord. Faktisk var der en hel del ler i jorden, men den kunne anvendes i vor baghave, hvor vi har en skrænt ned til stien, der fører ned til Pinsekirken. Skrænten er det sidste der skal ordnes omkring haven, så der bliver en regulær afslutning ned til stien.

Men den eneste måde jorden kunne komme ned til skrænten var med trillebør, da det er umuligt, at køre en lastbil om bag stien.

Anlægsgartneren gav mig lov til at tage jorden, men var lidt bekymret over (selv om han ikke sagde det, men der er noget der hedder kropssprog), at en ældre mand skulle køre så meget jord i en trillebør.

Det bliver dejligt til sommer når der er græs hele vejen ned til stien bag Pinsekirken.                                 Fotos: Erik Krog

Jeg vedgår, at det tog en del timer, men jeg var færdig inden kl. 6 om aftenen, så nu er der bare tilbage, at få jorden jævnet ned over skrænten, hvorefter jeg kan så græs ned til stien. Denne plan skal være færdig inden månedens udgang, så der er græs på skråningen til sommer.

Eftervirkningerne af turene med trillebøren - jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 67 mere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar