torsdag den 18. april 2013

Skeletterne ved Blanchs Hotel - 1. del

Det er Hammershus i baggrunden - og det er i skoven umiddelbart før
Hammershus, at skeletterne er fundet. Billedet er taget fra Hammer Fyr.
Jeg har med tilladelse fra tidligere kriminalassistent, Bent Pedersen, Rønne, fået lov til, at gengive hans egen beretning af de skeletfund, der blev gjort ved det nedrevne Blanchs Hotel på det nordlige Bornholm.

Beretningen, om de fundne skeletter, er historieskrivning fra 2. Verdenskrig, i tiden der skiftede mellem de tyske og russiske tropper ophold på Bornholm. Det er derfor jeg udgiver denne beretning.
-------Onsdag den 7. december 1977 fik jeg, kriminalassistent Bent Pedersen, der dengang var ansat ved Kriminalpolitiet på Bornholm, en opringning fra arkæolog Margrethe Watt, National Museet, København, der p.t. arbejdede ved udgravningerne ved det nu nedrevne Blanchs Hotel, Langebjergvej 24, 3770  Allinge.

Hun oplyste., at  hun ved udgravningerne af oldtidsgravplads havde fundet et skelet, samt flere menneskeknogler af væsentlig yngre alder, end den gravplads, som hun var ved at udgrave, og hun udbad sig oplysninger om, hvordan hun skulle forholde sig med fundet, da hun på nuværende ikke kunne komme videre med sin opgave.

Min kære chef  Kk. A. Løsholt blev straks interesseret, og vi kørte straks til Langebjergvej 24, 3770 Allinge, hvor vi fik kontakt med arkæolog Margrethe Watt. Hun forklarede kort, at det nu var Dansk Feriecenter, der var ejer af grunden, og at man påtænkte at opføre en ferieby på stedet, men at der ved tidligere lejligheder var konstateret brandpletter i jorden, hvorfor National Museet var gået i gang med at udgrave området, inden der skal bygges.

Selve udgravningsområdet er en skovbeklædt høj beliggende lige bag hovedbygningen, og det er nu konstateret, at det drejer sig om en oltidsgravplads på ca. 2000 år. Der er arbejdet med afdækningen i ca. 14. dage, og under dette arbejde er man flere steder stødt på menneskeknogler, der har ligget spredt over stort set hele pladsen, og alle er gravet ned i jorden.

I dag har man så afdækket et skelet, der lå i normal stilling på ryggen, og hvor der kun manglede brystkassen, arme og fødder. Det er første gang, at de under deres udgravning er stødt på et helt skelet, hvilket er årsagen til, at hun nu har underrettet politiet.

Den tidligere kriminalbetjent, Bent Pedersen, i sin have
i Rønne.
Margrethe Watt forklarer videre, at ud fra hendes kendskab til området og jordbundsforholdene – der er granit, og uden at hun har undersøgt det, vil hun bestemt mene, at jorden er meget sur, hvilket giver en begrænset tid for nedbrydning af knogler og lignende. Uden at hun helt sikkert kan udtale dig om det, så mener hun, at det fundne skelet og knogler – alt i betragtning af jordbundsforholdene og de fundne knoglers tilstand, så vil hun anslå, at de mindst er 25 år gamle og højest 50 år gamle –forstået på den måde, at de har ligget i jorden i mindst 25 år og højest 50 år. Videre oplyser hun, at det afdækkede skelet kun var dækket af 30 – 40 cm jord under niveau, hvilket hun også fandt usædvanligt.

Hun har fået oplyst,  at der  for omkring 10 år siden blev lavet en udgravning til vand og kloak, og herunder strejfede det daværende gravehold det nuværende udgravningsområde, og herunder var man stødt på menneskeknogler. Hun er uvidende om, hvem  der foretog denne udgravning, ligesom hun er  uvidende om hvilke knogler, der da blev fundet. 
Skelet blev fotograferet på findestedet, hvorefter de enkelte dele blev samlet sammen med henblik på fastlæggelse af døds- og begravelsestidspunkt.
Arbejdsmand Svend Pedersen, Brogade 2, 3770  Allinge, der var beskæftiget med udgravningen, oplyste, at havnefoged Svend Holm, Allinge, for 6 – 7 år tilbage havde været ansat i skoven, og at han herunder havde været med til at fælde nogle træer omkring det nu aktuelle udgravningsområde. Svend Holm havde dengang fundet en stensætning i skovbunden – en stensætning i form af den Russiske stjerne. Man havde den gang talt om, at Russerne kunne have haft grave i området, og at det var dette "Stenstjernerne markerede".
Havnefoged Svend Holm, Allinge, oplyste, at han for 10 – 11 år siden havde skovet nogle træer ved Blanchs Hotel ret nedenfor højen bag ved hotellet. 
I skovbunden havde han dengang fundet ligesom 2 små haver indhegnet med buskbomhække. Og indenfor var der med sten lavet en stjerne. Stenene var anbragt ovenpå jorden, og han havde taget det for en slags haver, men hvad det reelt har været, ved han ikke. Han havde dengang været overbevidst om, at det var haver anlagt af Russerne, der dengang i krigens sidste dage havde haft bopæl på Blanchs hotel. Han vil tro, at både hække og sten er blevet fjernet i forbindelse med rydning af underskoven – videre oplyste han, at findestedet må have været 15 – 20 meter fra højen, hvor der graves nu.
Socialinspektør Aage Kofoed, Allinge/Gudhjem kommune, har oplyst, at der fra juni måned 1944 var en tysk militær forlægning indkvarteret på Blanchs Hotel, og at hotellet i krigens slutning blev benyttet som lasaret. Russerne overtog Blanchs Hotel i tilslutning til kapitulationen, og de forblev der  til deres afrejse i 1946. Ved Russernes ankomst blev de tilstedeværende Tyskere sendt til Kolberg. Om tilstanden på daværende tidspunkt siger han, at han er vidende om, at en Russisk soldat, der havde været indkvarteret på hotellet, var blevet skudt, efter at han havde gjort sig skyldig i voldtægt, men han er uvidende om, hvor pågældende er begravet. 
Politimesteren på Bornholm har bestemt, at det fundne skelet  skal sendes til Retsmedicinsk Institut, København for at få fastlagt eventuelt dødstidspunkt og andre relevante oplysninger. 
Der ses her i Politikredsen ikke  manglende personer eller uopklarede drabssager, hvor det fundne skelet kan tænkes at have tilhørsforhold. 
Ka. Arne Holl, Teknisk Afd. København, er telefonisk orienteret om sagen, og  anmoder om oversendelse af skeletresterne, hvorefter  afdelingen vil foretage det videre fornødne med Retsmedicinsk Institut. 
Fortsat den 16. december 1977. 
I Regionalradioen for Bornholm blev der i dag i morgenudsendelsen meget dramatisk fortalt, om det famøse skeletfund på byggepladsen i Allinge, og det medførte, at jeg på ny kontaktede Margrethe Watt på stedet.
Margrethe Watt forklarede, at hun under sit videre arbejde  nu var stødt på  flere grave
rundt  om den udgravede  høj. Hun kan nu med sikkerhed påvise 4 grave indeholdende knogler efter mennesker og en grav, der sandsynligvis vil vise sig at indeholde knogler efter et menneske.
Gravene er spredt jævnt over helt området, og de er alle gravet kun ca. et spadestik ned i jorden, i lighed med det den 7. ds fundne og afhentede skelet.

Forsættes

Alle foto: Erik Krog

2 kommentarer:

 1. Kære Erik Krog.

  Jeg er lidt nysgerrig over de sten stjerner på Blanchs Hotels grund. Kender du nogen, som kan bekræfte, at de var der? Findes der mon nogle billeder af dem?

  Hilsen

  Katja

  SvarSlet
 2. Hej Katja!

  Jeg skal undersøge sagen og vender tilbage her på siden. Politimanden, som i sin tid var med til udgravningen, lever stadig - måske véd han noget?

  Mvh
  Erik Krog

  SvarSlet