søndag den 21. april 2013

Skeletterne ved Blanchs Hotel - 4. og sidste del

Major H.V.Jørgensen vil rette henvendelse til Volksbund Deutsche Kriegsgräerfüsorge med henblik på eventuelt at få oplysninger til belysning af omstændighederne ved de fundne skeletter.

Han oplyste, at fhv. Amtslæge Svend Kofoed i en artikel i Medicinsk Forum, 23. årgang, nr. 2/1970, der beskriver Tyskernes og Russernes ”opførsel” i de hektiske dage i april, maj og juni 1945, og specielt er der omtaler af de mangelfulde begravelser, der fandt sted.
Museumsdirektør Henrik Vensild, Rønne, har i dag oplyst, at han gennem arkæologerne ved udgravningen på Blanchs Hotel har fået oplyst, at der er fundet skeletter, der givetvis hidrører fra en såkaldt Keltisk begravelse, idet det ene skelet var fundet med kraniet anbragt mellem benene, og et andet med en kæde om halsen. Han undersøgte de indleverede skeletrester, men de to skeletter fandtes ikke mellem de indleverede.
Vejen mod Hammershus i flot solskinsvejr. Her har jeg (Erik Krog) cyklet rigtigt mange gange på mine træningsture, så jeg kender området temmelig godt. I skoven til højre begik de russiske soldater deres krigsforbrydelse.

Den 1. februar 1978 var jeg på ny på udgravningspladsen, hvor jeg traf arkæolog Gans Christian Vorting, Fredningsstyrelsen, der nu forestod udgravningen. Han oplyste, at der ganske rigtigt var fundet nogle grave, der ikke kunne dateres til perioden omkring fra 1945, og ej heller til oldtidsgravene, hvilket han helt sikkert kunne sige udfra den kendsgerning, at der i den ene af gravene vokser et stort træ.

Han er ikke selv i stand til at kunne datere disse grave, og derfor har han kontaktet Museet i Rønne, og de angivne fund vil da også tilgå museet, når konserveringen har fundet sted.

Med hensyn til kæden om halsen fra det ene fund siger han, at den også er til konservering, og at den også vil tilgå museet i Rønne efter konserveringen. Han mener, at udgravningen vil foregå i endnu en god uges tid, hvorefter området så kan bebygges.                      
Der er foretaget henvendelse til graver Valdemar Schou, Rønne, med henblik på at få skeletterne kremeret i Rønne, og efter at være gjort bekendt med det fornødne svarede han, at det skulle der ikke være nogen problemer med, men at der nok forinden skulle aftales en fast pris for det.                    
Pastor Johannes Kirkegård, Allinge, er oså kontaktet og med henblik på at finde en gravplads til urnerne efter kremeringen. Han blev ligeledes gjort bekendt med anledningen, og han ville i sagens anledning kontakte provsten.                     
Jeg har i dag afhentet to papkasser med nye fundne skeletrester på gravpladsen, og ingeniør Ib Møller, truffet på stedet forklarede, at skeletresterne var fundet i en dybde af ca. 125 cm. under niveau, og at der i den ene grav havde vokset et ret stort træ midt i graven.
                      Kasserne bragt til Rønne og opbevaret med de forrige kasser.
                      
Københavns Universitets Retskemiske Institut har fremsendt erklæring jr.nr. C 320/77 af 5. maj 1945 1978 vedrørende den foretagne undersøgelse af de fremsendte skeletter.

Erklæringen munder ud i følgende konklusion:  De fremsendte ved Blanchs Hotel, Allinge, fundne knogler alle var menneskelignende og hidrørte fra mindst to individer.

De påviste ikke tegn på sygdom eller sikre tegn på i live opstået vold. Knoglerne var defekte, tørre, porøse, smuldrende, ganske uden blodrester og må antages at have ligget i jorden i ca. 20 år, men formentlig væsentligt længere – noget sikkert herom kan ikke udtales, men Instituttet vil snarest antage, at liggetiden har været på 200 år eller mere. Kraniet hidrørte formentlig fra en ung mand, formentlig mellem 20  og 30 år.                     
Direktør Henrik Vensild, Bornholms Museeum har i dag fået udleveret i alt 7 stk mærkede skeletter fra udgravningen, idet de skal sendes til undersøgelse på Antropoligisk Laboratorium. Jeg har den 29. maj afleveret knoglerester fra formentlig 13 forskellige individer til Graver Valdemar Schou, Rønne kirkegård, med henblik på kremering.
Pastor Kirkegård, Allinge, er gjort bekendt med kremeringen, og at urnerne bringes til Allinge kirkegård med henblik på gravsætning i de ukendtes grav. Kirkeværge Robert Kure, Allinge skriftligt orienteret om urnerne og indholdet til brug ved udfyldelse af kirkens bøger.                    
Udgifterne ved kremeringen beløber sig til kr. 720,60 og asken er fordelt i 7 urner, hvor prisen pr. urne er kr. 139,00.
Det indleverede ID-skilt er på anmodning fra Den Tyske Ambassade sendt til Tyskland i forsøg på at finde frem til ejeren af det – eventuel besked vil formentlig fremkomme senere.
 Bent Pedersen, i sit hjem i Rønne
Det var en langvarig sagsbehandling, men der fremkom dog enkelte muntre indslag hen ad vejen. Samtlige kasser med skeletrester og kranie ovenpå, var under sagsforløbet anbragt i kælderen under køkkenet i den villa, hvor Kriminalpolitiet havde sine kontorer.

I alt var der 13 kasser, og det så ret drabeligt ud, som de stod opmarcheret langs væggen ud mod gården – i hver kasse var der anbragt et 10 tommer søm med et manilamærke, hvorpå betegnelsen og nummeret på resterne var anført, så den fundne placering kunne afmærkes på kortskitsen over det udgravede areal.

Desværre skete der i foråret 1978 det uheld, at der opstod en svampeskade i noget træværk nede i kælderen, og en lokal tømrermester blev tilkaldt, for at bedømme skaden og gøre klar til reparation.

Et par dage efter ankom så en ældre tømrerlærling, der skulle udbedre skaden. Han blev vist ned i kælderen, men der gik ikke lang tid, før han kom farende op igen, idet han tænderklaprende fremførte:” Der ligger en masse døde nede i kælderen”.

En kollega, Ka, Poul Mortensen, der altid var god for en kvik bemærkning svarede ham hurtigt, ”Det skal du ikke tage så nøje, for det var bare nogen, der ikke ville fortælle sandheden under afhøringen.”

Lærlingen forsvandt hurtigt ud af bygningen, og vi så ham ikke mere. En ældre tømrer efterfulgte ham og ordnede arbejdet.

                                                                                                             Bent Pedersen.
------

Dette var Kriminalassistent Bent Pedersens egen private rapport. Den var sikkert ikke blevet offentliggjort, hvis ikke jeg havde haft kendskab til dens eksistens, og efterfølgende fik tilladelsen til at gengive den på min blog. Den slags er der sikkert en del af, så hvis der er nogen der brænder inde med en god beretning, så send den endelig til mig.

Erik Krog

Foto: Erik Krog

3 kommentarer:

 1. Hej Erik.

  Tak for interessant læsning. Jeg går ud fra, at du kender denne udsendelse, ellers vil den sikkert være interessant for dig.
  http://www.tv2bornholm.dk/net-tv?dag=07.01.2009&videoID=462219&offset=0&vidLoc=OldDB
  Jeg kender historien og har fundet mange spændende detaljer i din fremstilling her i din blog, som kunne være interessant at få svar på. F.eks. hvad skete der med hundetegnet - kom der aldrig svar tilbage? Gladsøjet - interessant.
  Hvis du ved mere end du har skrevet er du meget velkommen til at kontakte mig.

  Hilsen

  Katja

  SvarSlet
 2. Hej Katja!

  Jeg har talt med den politimand (Bent Pedersen) om udsendelsen, og han er bestemt ikke tilfreds med resultatet af udsendelsen, da han mener, at den pågældende journalist ikke har været helt ærlig i resultatet. Men det er hans mening. Jeg blev selv grebet af historien, men det er historien som Bent Pedersen har fortalt mig. Selve udsendelsen gav mig ikke så meget.

  Men jeg skal nok vende tilbage - måske ligger Bent Pedersen inde med flere oplysninger?

  Mvh
  Erik

  SvarSlet
 3. Hej Katja!

  Jeg har talt med pgl. politiassistent, og ja, der findes flere oplysninger end dem jeg har fået udleveret - og der er kommet tilbagemelding på hundetegnet, men ikke noget om glasøjet. Jeg vil forsøge at få oplyst, om jeg må offentliggøre de oplysninger, der findes ud over dem jeg har skrevet, så jeg vender tilbage.

  Mvh
  Erik Krog

  SvarSlet