mandag den 6. maj 2013

Ændres samfundet?

Vi har lige overstået 4 ugers konflikt på lærerområdet, og mindre end en uge efter regeringen stoppede Kommunernes lockout af Danmarks Lærerforening, med et lovindgreb (som af lærerne bliver kaldt for et "overgreb"), kommer konflikten med de praktikserende læger.

Da Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening forhandlinger brød sammen, var der mange, deriblandt undertegnede, der sagde, at det var helt efter en aftale med regeringen, så man derefter kunne komme med et lovindgreb - det er faktisk det samme, som der nu tales om, blot er det Regionerne, der har overtaget Kommunernes Landsforenings rolle i gamet.

Der er allerede komme et lovindgreb i lægekonflikten, hvor udkastet til lovforslaget skal udstyre sundhedsministeren med en bemyndigelse til, at fastsætte nærmere regler for sygebesøg.

Nu kan man vist ikke sætte sygdomme, og derfor sygebesøg, i samme bås som ved et samlebåndsarbejde, så jeg har mere end svært ved, at tro at lægerne køber de regler. Så kan lægerne jo bare opsige aftalen med Regionerne, men det vil sætte lægerne i en endnu dårligere situation.

Hvis det hele ender med, at vi patienter skal have penge med til lægen ved et konsulsationbesøg, hvor vi får "det meste" tilbage fra staten, betaler vi skat til noget, som vi réelt ikke får dækket. For selv om journalister hævder, at vi får gratis lægehjælp, så er intet i dette land gratis. 

Vi betaler til lægehjælpen via skatten!

På samme måde betaler vi til skolebørnenes pligtige skoleundervisning via skatten. I de fire uger, hvor lærerne var lockoutet, sparede kommunerne lærerlønningerne. Vi borgere har betalt til en undervisning via skatten, en undervisning, der ikke blev udført. Det begynder at ligne bedrageri.

Hvad bliver det næste regeringen finder på - altså noget de kan tvinge borgerne med? SKAT er heller ikke bagud. Ifølge dagspressen ligner det rockermetoder, når der bliver truet med "At så kommer vi efter dig personligt" - samt "handler" i større restskattesager.

Der er mange andre sager jeg kunne beskrive, men summen ligner noget, hvor det er staten, der markant ændrer samfundet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar