torsdag den 31. oktober 2013

Forbrydelser betaler sig

Forbrydelser betaler sig - det er vist en ret provokerende overskrift, men når vi hører på visse politikere, så er det ikke bare noget, der er taget ud af den blå luft!

Det jeg sigter til er, at for at få kriminelle og unge mennesker ud af banderne, skal de tilbydes en uddannelse, lære- eller praktikplads, så de kan få en uddannelse og komme ud på den anden side til et normalt liv i samfundet. Disse mennesker skal helt forrest i uddannelseskøen, fortæller politikerne os i medierne.

Så er der alle dem, der er lovlydige borgere - og som også vil have en uddannelse, de bliver præmieret med, at komme i anden række når der skal uddeles uddannelsepladser. Det er de bestemt ikke tilfreds med.

Derfor duer det gamle udsagn om, at forbrydelser ikke betaler sig, ikke i dette tilfælde - for her bliver man tilgodeset når man har begået en forbrydelse.

onsdag den 30. oktober 2013

Det russiske skoleskib "SEDOV"

Verdens største sejlskib "SEDOV" i Rønne, 2004

I 2004 besøgte vi verdens største sejlskib, det russiske skoleskib, SEDOV, i Rønne. Så da vi var i Rønne på det tidspunkt, var vi naturligvis ombord på dette fantastiske sejlskib.

Det var en gennemgang af mine mange billeder, der fik mig til (igen) at falde i svime over dette sejlskib, og hvis/når vort barnebarn Jon, ser dette indslag, vil han se sig selv en del år yngre, hvilket de fleste 14 årige nok ikke bryder sig helt om?

Ikke noget med at stå indendørs når
roret skal passes.


Man nok ikke skal lide af højdeskræk når sejlet skal sættes
Skoleskibet hedder "SEDOV" af Murmansk. Sejlskibet har 4150 kvadratmeter sejl, samt et mandskab på 160.

"SEDOV" var senere i København, hvor interesserede blev vist rundt - imod betaling? Her i Rønne kunne vi komme helt gratis ombord.

Der er meget tovværk på skibet


En russisk matros på skoleskibet "SEDOV"


Skoleskiber "SEDOV" er også et træningsskib indenfor fiskeri, samt har det været benyttet som skoleskib af Sovjetunionens flåde - først senere blev det benyttet som træningsskib for fiskeri.

Det store sejlskib har flere gange deltaget i "The Tall Ships' Races".

Lille Jon blandt turister og russiske matroser
"SEDOV" blev, i marts 1921, bygget i Kiel på værftet "Friderich Krupp Germaniawerft". Faktisk blev skibet bygget til at sejle med salpeter for rederiet F.A. Vinnen & Co., Bremen - efter 1. verdenskrig. Skibet sejlede under 2. verdenskrig på Østersøen, men blev opbragt på Flensborg Fjord.

Efter 2. verdenskrig blev skibet taget som krigsbytte af Sovjetunionen. Skibets første navn var "Magdalene Vinnen II, senere "Kommodore", og bærer nu navnet "SEDOV".

Foto: Erik Krog

tirsdag den 29. oktober 2013

Noget er rablende galt!

Vollsmose

Forleden læste jeg på Facebook, at i Vollsmose (ved Odense) anvendte man skatteborgernes penge til bl.a. 


  • Gratis bus og koncerter        kr.   2.844.402,-
  • Morgenvækning                   kr.   1.593.969,-
  • Rollemodeller                       kr.   1.860.853,-
  • Byfest                                  kr.   1.860.863,-
  • Coaching                              kr.      280.250,-
  • Bedre image                         kr. 11.421.411,-
  • Konsulenter                          kr.   6.040.692,-
  • Projektstyring                      kr.   1.213.758,-
  • Markedsføring                      kr.   4.385.000,-
  • Drift                                     kr.    9.596.542,-
  • Administration                      kr.    3.821.641,-
  • Koordinering                         kr.    2.435.111,-
  • o.a.


Alt i alt, er der tale om mere end 47 mio kroner på "Vollsmosekontoen". Der må vist være noget for et par revisorer at se de bilag igennem, samt, må der være et par politikere med røde ører om det enorme pengeforbrug i Vollsmose, når man samtidig skærer ned på hjælpen til vore ældre m.v. 

For når Vollsmose for så positiv en behandling, så kræver det også en ret god forklaring - overfor skatteborgerne!


Bispehaven

Nu aner jeg ikke, om der bliver anvendt skattekroner i samme målestok i Bispehaven, som ligger i den vestlige del af Aarhus, men hvis der "bare" anvendes halvdelen af de midler, så er de smidt lige med i kloakken, for det er ikke småting som beboerne (de lovlydige) må finde sig i.

De offentlige transportmidler bliver jævnligt indstillet pga. stenkast og hærværk imod busdriften. Heller ikke biler er fredet i området, da disse bliver sat i brand! Flere gange har Bispehaven
været sat i flammer med brændende biler og containere - samt stenkast imod politi, brandvæsen og ambulancer.

Bare i år har der været 23 udrykninger til Bispehaven - med politibeskyttelse!?!

Butikkerne kan heller ikke have deres varer stående fremme foran butikkerne, da der bliver stjålet med "arme og ben" i Bispehaven.


Kommunevalget 2013

Der bliver noget at overveje for borgerne i Odense og Aarhus, når de skal sætte deres kryds ved kommunevalget den 19. november 2013, for der er noget rablende galt i de byer!

mandag den 28. oktober 2013

Opfølgning på kommentar til "Den glemte mission"

Erik Krog
I mine indlæg kan man skrive kommentarer til det beskrevne, hvilket en del også benytter sig af, men når der kommer kommentarer, som beskylder mig for, at mine oplysninger ikke er rigtige, er det derfor helt naturligt, at jeg beder om en nærmere redegørelse for det postulat!

Det jeg sigter til, er en kommentar fra Hr. Anker Sewohl i mit indlæg om "Den glemte mission". Jeg hævder, at ingen KSO-midler (Kammeratstøtteordningen) er anvendt til veteraner fra før 1992, hvorefter Hr. Anker Sewohl skriver, "Det er jo ikke sandt, da jeg har tildelt midler til disse".

Da jeg så beder om dokumentation, får jeg et svar fra en "anonym" (måske Anker Sewohl?), at det er folk fra 1974 det drejer sig om?!? Dette svar kan selvfølgelig ikke komme ind under kommentarer, da svaret ikke har en afsender.

Dette anonyme svar får mig til - igen - at præcisere, at alle kommentarer skal have en afsender, hvilket vel siger sig selv?

KSO blev oprettet i år 2000 under den tidligere formand for De Blå Baretter, Erik Blyme. KSO-midlerne er øremærket til alle veteraner fra 1948 og op til dato, og af de oplysninger jeg er i besiddelse af, er alle ansøgninger fra FN-veteraner, fra før 1992, blevet afslået af den nuværende formand for De Blå Baretter, Bjarne Hesselberg, der direkte, i en email, skriver, at KSO-midlerne kun er til veteraner udsendt efter 1992.

Jeg har da også bedt Hr. Anker Sewohl om en dokumentation for hans påstand - men der kommer intet fra den kant?!?

Erik Krog

søndag den 27. oktober 2013

Bådbrand i Tejn havn

Brandstedet. De øvrige både tog ingen skade af branden.

Omkring kl. 9:30 hørte vi brandbilerne her i Tejn. Det viste sig at være en bådbrand i Tejn Havn.

Båden var en af de mindre, men var alligevel så alvorlig, at båden nok må anses for at være totalskadet.

Der var omkring 50 liter benzin i båden, og en kortslutning tilskrives foreløbig, som årsag til brandens opståen, hvor benzinen sikkert har gjort sin del i skadernes omfang.
Den brandskadede båd er klar til at komme på land

På et tidspunkt over middag, tog jeg ned til havnen - det kunne jo være, jeg kunne få et par billeder af den brandskadede båd - hvis den da ikke lå på bunden af havnen?

Da jeg ankom til havnen, så jeg hurtigt brandstedet - men ingen båd.

Brandstedet bar præg af brand ved bådpladsen, samt en del skum på kajen og i vandet. Jeg så også en kranbil fra Vips Transport, som også kørte omkring brandstedet.

Dog kom en mand fra Bornholms Brandvæsen meget hurtigt til brandstedet, for at fortælle vognmanden, at båden befandt sig et helt andet sted i havnen.


Båden så ikke godt ud efter branden

Herefter fulgte jeg bare efter bilerne.

Ved kajkanten, hvor båden befandt sig, var der også et brand- og redningskøretøj fra Beredskabstjenesten, samt en del redningsfolk, så der var rigeligt med mennesker, der kunne hjælpe vognmanden fra Vips Transport med, at få båden på land.

Under en ½ time efter var båden placeret i sin transporttrailer. Men der bliver ikke meget båd tilbage for ejeren efter den omgang med ild.Foto: Erik Krog

Stammershalle, et af de ældste bosteder på Bornholm

Her de tre gravstene, helt ude ved Østersøens kyst
I et tidligere indlæg, lovede jeg, at tage ud til Stammershalle for at tage lidt billeder af dette meget specielle sted.

Ud over, at der nu findes "Stammershalle Badehotel", som Dronningen og Prinsgemalen indtog en bedre frokost på, da de sidste år var på officielt besøg her på Bornholm, så er området også et af de ældste bosteder her på Bornholm.

Fra gravpladsen er der udsigt til "Stammershalle Badehotel"
På stedet er der rejst flere "bautastene", som er egentlige gravstene.

Helt ude på kanten til Østersøen af bopladsen, findes tre "bautastene", og længere inde i skoven findes lignende rejste stene. Gravpladserne er både anvendt i bronze- og jernalderen.

Klippehulerne i skoven
Området med bautastenene er aldrig blevet udgravet, hvilket er lidt bemærkelsesværdigt, især når man tænker på, at ved udgravningen, andet sted i området, i 1948-51, fandt man blandt andet sværd, lerkar og rester af skjolde og bæltebeslag.

En stenrøse fra bronzealderen (år 1300-1100 f.kr.) blev udgravet helt tilbage i 1885. Her i denne stenbyggede grav, blev der fundet en urne med brændte knogler, en bronzekniv og en del bronzesmykker, samt en pincet.Sten sat i formation som et skib
Det er gravpladserne fra jernalderen, som er mere spredt i terrænet, altså dem i skoven lidt længere inde fra kysten. Disse grave består både af urne- og jordfæstegrave (hvor den afdøde blev lagt ned i jorden), så det var bestemt ikke alle, der blev brændt inden de kom i jorden dengang.

Der er også fundet en hel del flintredskaber på Stammershalle, som vidner om, at der har boet mennesker helt tilbage til jægerstenalderen - og nu taler vi om årstal som ligger helt tilbage til årene 7500-5500 f. kr. altså for næsten 10.000 år siden.

Det yderste af Stammershalle, med udsigt til Allinge

Hele området ved Stammershalle er naturligvis fredet, og flere steder er der oplysningsskilte, der fortæller om gravpladserne.


Noget helt andet er, at midt på sommeren er "hallen" dækket af planten hvid stenurt, hvilket er ret usædvanligt.

Foto: Erik Krog

lørdag den 26. oktober 2013

Politikeres moral

Et af de større spørgsmål i denne uge er, "skal politikere have en større moral end den "almindelige" befolkning?"

Nu er en politiker egentlig bare en ganske "almindelig" borger, der har et politisk arbejde, på samme måde som alle andre borgere har deres arbejde - så helt grundlæggende, skulle svaret nok være et nej. Men her stopper den diskussion jo ikke.

Vi stiller f.eks. også højere krav til vore læger, da vi nærmest lægger vore liv i deres hænder. Læger er blevet læger, fordi det er det de har ønsket - vel vidende om, at der bliver stillet meget store krav til dem.

Silvio Berlusconi er uønsket i Italien
På samme måde er politikere - helt frivilligt, blevet politikere. Politikere er dem vi har valgt, ad demokratisk vej, til at styre vort samfund, derfor må de også bevise, at de er værdige til dette valg - og det gør man ikke, når man stiller sig op og beretter, at enhver krone skal vendes og anvendes med omhu, for derefter selv at ødsle de selv samme penge bort til "tant og fjas". Vel at mærke, penge, som oven i købet er øremærket til udviklingsbistand.

I en tidligere sag - om rod med bilag, kunne Lars Løkke Rasmussen erklære, at han var ikke så stor en idiot, at han ikke lærte af sine fejl (sagt i 2008). Det ser ud til, at samme Lars Løkke Rasmussen, ikke har lært af sine fejl - altså må han være idiot (hans egne ord)!

Når politikere skal være vort lands ledere, må vi kunne forvente, at deres moral er bare lidt højere end den almindelige borgers moral. Selv i Italien, med deres historie i det politiske liv, har de nu fået nok af politikeren Silvio Berlusconi - så ja, der er grænser for en politiker med en afvigende moral, selv om de to sager - på ingen måde - kan sammenlignes.

Men når politikere, gentagne gange, udviser mangel på politisk dømmekraft, så er de ikke længere værdige til dette hverv!

Foto: Fra nettet

DBB planlægger Cyperntur for veteraner

Hold 1 samlet på Flyvestation Aalborg tidligere på året
Til næste år, 50 året for det første danske FN-hold på Cypern, planlægger De Blå Baretter (DBB) en Cyperntur før det første hold på Cypern (måske også hold 2).

Det var var en af de oplysninger jeg fik i min øresnegl forleden. I forlængelse af denne oplysning, fik jeg også fortalt, at det selvfølgelig var for egen regning!

Denne meddelelse stod næstformanden for DBB som afsender for (dog var det ikke næstformanden jeg fik oplysningen fra).


Kammeratstøtteordningen

Med det i mente, at der har foregået frirejser til det tidligere Jugoslavien, med formanden for DBB som rejseleder - med alt betalt, kan det godt undre mig, at de gæve FN-veteraner, som den Cypriotiske regering hædrede sidste år for deres indsats på Cypern, ikke kan få en eneste krone fra de KSO-midler (Kammeratstøtteordningen), som er givet til alle veteraner fra 1948 og op til i dag.

Cypern er forøvrigt det eneste land i verden, der har hædret FN-soldaters indsats i et eget lands konflikt.

Igen har vi et eksempel på, at KSO-midlerne kun anvendes til veteraner, der har været udstationeret efter 1992!

Jeg er desuden ret spændt på, om de rejseledere, med koner/kærester, som skal med på turen til Cypern, også selv skal betale for rejsen?

Foto: Flyvestation Aalborg

fredag den 25. oktober 2013

Gris fra Vasagaard

Grisen fra Vasagaard er ankommet til køkkenet i Tejn.        Foto: Erik Krog
Da Nordmændene besøgte os i sommers, købte de en ½ gris til os.  Grisen blev købt på Vasagaard - og leveret i dag.

Og hvad er Vasagaard så for en tingest? Joh - lidt uden for Svaneke, imod Østermarie, (rigtigt gættet, vi er på Bornholm), ligger denne Vasagaard. På gården bor Thomas Kaas Pedersen sammen med sin familie - og han har gjort det til sin levevej, at producere grise som man gjorde det i de gode gamle dage - og det var lige netop det, som vor norske familie syntes vi skulle prøve.

Randi (vor datter) havde ringet til mig, og spurgt om jeg stadig kunne partere en gris, hvilket jeg selvfølgelig kunne svare bekræftende til - derfor fik vi en hel ½ gris på køkkenbordet i dag. Så var det bare om at gå igang.

Vi er ret spændt på smagen, men efter fedtlaget at dømme, har grisen bestemt ikke manglet noget i kosten - måske har den endda levet af sødmælk, for den er en del federe end en almindelig A1-gris, men vi glæder os til julstegen.

Da vi for mange år siden boede i Köping i Sverige, fandt vi ud af, at svenskerne parterede grise på en helt anden måde, end vi danskere gjorde. Men det betød åbenbart ikke noget for det lokale supermarked i Köping, da jeg bare kunne låne deres pølsemageri - så kunne jeg bare udskære grisen, som jeg ville have den.

Det tror jeg ikke ret mange udlændinge ville få tilbudt i Danmark.

torsdag den 24. oktober 2013

Et "himmelsk" billede

Ja, hvad har jeg nu gang i - et "himmelsk" billede, hvad er dog det?

I alt sin enkelthed, så var jeg lige en tur i Brugsen - på cykel selvfølgelig, alt andet er næsten utænkeligt! Så på vejen hjem, kom jeg til at hæve hovedet en smule (jeg er gammel cykelrytter, så jeg har en tendens til at gå/cykle foroverbøjet), og derved så jeg det flotte lys i skyerne over mod øst.

Mørket sænker sig mod øst, mens skylaget belyses fra vest af en nedgående sol. Billedet er taget fra Tejn.     Foto: Erik krog

Tidspunktet er kl. 17, så lyser er ved at sænke sig i den østlige side af horisonten, mens solen, der er på vej ned i vest, sender sine lysstråler op imod skylaget mod øst, hvor man samtidig kan fornemme, at skyerne bliver mørkere og mørkere.

Og det billede vil jeg meget gerne dele med mine læsere. Klik på billedet for at få det fulde indtryk af billedet.

Det milde efterår

Igen i dag var jeg ude på min mountainbike (MTB), på en træningstur i det meget milde oktobervejr. Varmen var helt oppe på 13 grader i dag. I den sidste tid har vi fået en del regn, men i dag skinnede solen, mens blæsten svingede sig op til 11 m/s, hvilket er en god frisk vind.

Ved at træne på en MTB på landevejen, er det en meget anderledes cykel at køre på, end racercyklen er. Det kan vel minde en del om, at man vil løbetræne med lodder på benene - vil jeg tro?

Vinteren skal hovedsaglig anvendes til, at konditions- og styrketræne, så når foråret endelig melder sin ankomst, vil jeg være helt klar til længere ture på racercyklen. Når man når min alder, vil enhver pause medføre et lodret fald i en formkurve, så det med juleferie fra træningen, er helt sløjfet i år. Dog er det ikke kun for at holde mig i form, at jeg tager disse ture på landevejen, det er i lige så høj grad for, at holde min diabetes i ave.

Fiskebåden ud for Stammershalle. Det er sådanne indtryk jeg "slås med" under mine træningsture her på Bornholm
Da jeg nåede Stammershalle i dag, fangede mit blik en fiskebåd ude på Østersøen. Som billedet viser, var de gode fiskere ved at rense deres fangst, hvilket den mange måger afslører.

Foto: Erik Krog

onsdag den 23. oktober 2013

Retfærdig afgørelse til Riis og Contador

Alberto Contador
Efter lang tids tovtrækkeri, og en retssag, er der endelig kommet en afgørelse i striden om de point, som Alberto Contador har optjent efter sin dopingdom.

Historien er i korte træk den, at der blev vedtaget en ekstra straf til dopingdømte ryttere - efter Alberto Contador blev testet positiv for doping. Denne ekstra straf går ud på, at en dopingdømt rytter ikke kan optjene point 2 år efter en dopingstraf er udstået.

UCI's tidligere Præsident, Pat McQuaid, gjorde et ihærdigt forsøg på, at det danske cykelhold, Team Saxo-Tinkoff, ikke skulle have de point, som Alberto Contador optjente efter dopingdommen.

Men denne regel blev først vedtaget EFTER Alberto Contador var testet positiv, så derved gav man rytteren en tillægsstraf med tilbagevirkende straf.

Det var derfor Bjarne Riis og Alberto Contador ankede dette til den internationale sportsdomstol CAS - hvilket de nu har fået medhold i, så nu tæller Alberto Contadors point for cykelholdet Team Saxo-Tinkoff.

Foto: Fra nettet

Dette er en retfærdig afgørelse på sagen

tirsdag den 22. oktober 2013

Flyt ikke til Bornholm?!?

For en god uge siden stødte jeg ind i denne artikel/annonce i Ekstra Bladet, "Flyt ikke til Bornholm".

For to år siden, fik Holger Brandt Kofoed's kone en hjerneblødning, hvorefter konen har modtaget døgnpleje fra Bornholms Regionskommune - og det er på den baggrund, at Holger Brandt Kofoed advarer andre om, at flytte til Bornholm, da han i meget skarpe vendinger kritiserer kommunens pleje af sin kone.

Efter Ekstrabladets artikel/annonce, har indslaget også været behandlet i de bornholmske medier, samt har kommunalbestyrelsesmedlem, Leila Lindén (A), været på TV 2 Bornholm og udtalt, at det som Holger Brandt Kofoed beskriver, kan hun slet ikke genkende.

Jeg har selv kendskab til en pensionist, som behøver hjælp, men som Bornholms Regionskommune har nægtet at hjælpe. Manden har kun bedt om hjælp til at lægge lagen på sin madras, da han ikke selv har kræfter til at løfte madrassen - men manden behøver også hjælp til meget andet. Kommunen har selv været på adressen, og det undrer mig - meget, at de ikke selv kan se, at manden behøver hjælp!

Jeg véd ikke nok om Holger Brandt Kofoed's sag til, at udtale mig om en eventuel vanrøgt af Holger Brandt Kofoed's kone fra kommunens side, men på baggrund af min egen oplevelse af før omtalte pensionist, vil jeg bestemt ikke afvise sagen.

Men dertil, at lave en artikel/annonce, der hedder "Flyt ikke til Bornholm", er for langt ude, der må være andre måder, at løse den sag på!

søndag den 20. oktober 2013

"Halvanden", et godt gammelt dansk talord

Forleden talte jeg  i telefon med en god gammel ven fra Odder. Vi kom ind på tallet 250, hvorefter jeg replicerede, helt sportant - med det gamle danske talord - "halvtredjehundrede". Dette fik den gode mand, i den anden ende af røret til, at lyde som han fik noget i den gale hals - men til hans ros skal det siges, at han kom sig meget hurtigt. For lige pludselig havde han fattet den.

Jeg havde bare "oversat" hans tal til udgangspunktet for benævnelsen af vore talværdier i Danmark.

Alle udlændinge - og for den sags skyld, også mange danskere, er slet ikke klar over, hvorfor vi siger f.eks. "halvtredsindstyve" osv., hvor de fleste sagtens kan forstå "halvanden"!

"Halvanden" betyder "halvvejs fra et til to - altså 1½, her er der ingen slinger i valsen. På samme måde er det med "halvtredje", som, på samme måde, er halvvejs fra to til tre - altså 2½. Så "halvtredjehundrede" er lig med 250. Det skulle der ikke være nogen ben i.

Men hvad betyder så "halvtredsindstyve" så? Ja, halvtredje betyder jo 2½ og sinds betyder at gange - så "oversat" siger vi 2½ x 20, hvilket er 50. Så der er altså mening med galskaben - men dog lidt kringlet.

Det ville være nemmere at sige "femti", som man gør i både Norge og Sverige. Så når vi taler med vore skandinaviske slægtninge, er vi nødt til at oversætte vore talord, for lige netop her er vi meget forskellige.

lørdag den 19. oktober 2013

Efterårsgoder

Parykbusken har fået endnu stærkere farver

Efterårstiden, er årstiden for de mange farver, som naturen beriger os med. Selv om foråret er den tid, hvor vi nyder de mange lysegrønne farver, som navnlig vore bøgeskove er så kendt for, så er der bestemt endnu flere farver i et efterår.

Hver gang jeg er ude på cyklen, i denne tid, lader jeg blikket vandre på meget andet end selve vejen, da udsynet har hele farvepaletten at vælge imellem.

Men ligesom om foråret, med de lysegrønne bøgeskove, så er det kun en kort tid moder natur giver os denne glæde.


Havet er allerede dukket frem i vort synsfelt.


Om foråret bliver vore skove meget hurtigt mørkegrønne, hvor lyset efterhånden har svært ved at slippe igennem, og på samme hurtige måde forlader de mange farver vore træer og buske, så der efterhånden kun er de nøgne blade tilbage - og så venter vinteren.

Vinteren kan være en rigtig træls tid, hvilket de sidste par år har lært os, dog har den også en positiv side, da de nøgne træer giver os et rigtig godt udsyn til havet - noget vi savner om sommeren. Så hvis vor nabo fælder sine træer, vil han ikke få et eneste ondt ord her fra os.

Foto: Erik Krog

fredag den 18. oktober 2013

På besøg i Tejn Kirke

Tejn Kirke, opført i Funkisstil i 1940.
Indrømmet, det er ikke hver dag vi kommer i Tejn Kirke, da vi bestemt ikke hører til de mest trofaste kirkegængere. Dog har vi besøgt en del kirker her på øen, men det er mest som "turister".

Vi har gået forbi vor kirke her i Tejn - mange gange, og vi har da også forsøgt, at komme ind i kirken nogle gange, da vi - på samme måde som øens øvrige kirker - godt ville se kirken indvendigt, men hver gang var kirkedøren låst. Men det var den så ikke i sidste uge!

Vi blev meget - og positiv overrasket, over kirken indenfor.

Tejn Kirke er bygget i 1940, og er derfor Bornholms yngste kirke. Da vi har set de fleste rundkirker her på øen, samt kirker i Rønne, var vi lidt usikre på, hvordan kirken i Tejn - altså den kirke vi tilhører, var udformet indvendigt. Men som skrevet, blev vi ikke skuffet.

Kirkens alterKirken er meget lys og "venlig", hvis man da kan anvende et sådan ord i den sammenhæng? Alteret er ikke prangende, som ellers ses i mange ældre kirker, så selv i 1940 - i krigens første år, kunne der skabes et alter så lys og enkelt, at det fremstår som et flot og moderne alter - selv om det er over 70 år gammelt!

Da vi i sin tid flyttede til Tejn, talte jeg med en bornholmer (fra Rønne), som jeg havde arbejdet samme med i Odder - om Tejn. Han var lidt rystet over, at vi netop var flyttet til Tejn, da denne fiskerby havde mange forskellige slags kristne trosretninger, hvilket, han mente, byen bar tydeligt præg af.Indgangspartiet, samt kirkens orgelpiber

Vi har da også lagt mærke til flere kirker, der har deres forskellige tilhørsforhold, men der-ud-over er det gamle fiskersamfund ikke mere religiøst anlagt end de øvrige byer her på Bornholm. En af kirkerne er forøvrigt også blevet nedlagt, og ombygget til en almindelig bolig.

Vi har selv en Pinsekirke i "vor baghave", en kirke vi næsten ikke bemærker, selv om vi af og til taler med præstparret, som naboer nu engang gør.

Tejn Kirke's orgel er et Finn Krohn orgel, og er fra 1980. Orglet har 13 stemmer, 2 manualer og pedal. Der er plads til 200 kirkegængere på kirkens bænke - samt er døbefonten lidt bemærkesesværdig, idet den består af tilhuggede og løst sammenstillede granitblokke.

Foto: Erik Krog

torsdag den 17. oktober 2013

På træningstur på MTB'eren

Her på cykelstien, tæt på Døndalen.

Racercyklen er sat på loftet for vinteren, og den indendørs cykling er startet i Klemensker Fitness (KIF).

Men, hvis jeg kun tager de 2 x 1 time "Indoor Cycling" om ugen (også kaldet afslapning med sved), så har min konditions træning meget lange udsigter for næste års cykelløb på de bornholmske landeveje.

Derfor har jeg gang i min mountainbike (MTB) - samt går/løber jeg også en del, så jeg håber, at når jeg når det tidlige forår, så har jeg noget lettere ved at komme i form på racercyklen.

Hvis ikke min grundtræning, til foråret, er bedre end den var i år, så bliver 2014 noget der igen foregår på motionsplan - altså ingen cykelløb.


Der er meget andet end carporte og køkkener som folk bruger
hådværkerfradraget på, hvilket dette er et bevis på.
Derfor har jeg også en bøn til vejrguderne om, at vor vinter ikke blive så streng, som vi har oplevet det de senere år.

I går var jeg bl.a. i skoven, samt på landevejen, hvor jeg hele tiden kombinerede træningen mellem løb og cykling. Jeg skal hilse og sige, at det kan man godt få varmen af.

Af og til tænker jeg på, at jeg er folkepensionist, specielt når jeg kommer forbi et sted, hvor der arbejdes.

Det kunne være dejligt, hvis KIF kunne etablere et større cykelhold til næste år - altså et udendørs cykelhold, for det skaber slet ingen mening, at sidde og knokle en hel vinter på indendørs cykler, hvor så sommeren - altså den bedste tid på året - vil være, at man slet ikke rører en cykel?!?

Foto: Erik Krog

onsdag den 16. oktober 2013

Oktoberbilleder fra fotografen Joel Andersen

En lille jagtedderkop på et bøgeblad
Fotografen, Joel Andersen, har igen sendt mig nogle af sine meget flotte naturbilleder, billeder der hører denne måned til.

Det første billede er af en jagtedderkop, som er en meget adræt edderkop, som ikke bare løber stærkt, men også kan udføre små spring, og kan derfor hurtigt forsvinde i skovens bunddække.

Denne edderkop er helt almindelig i Danmark og tilhører en langt større familie, som hver for sig - underligt nok - er meget forskellige i udseende og adfærd.

Svampe i Tisvilde Hegn
Jagtedderkoppen kan blive mellem 6 og 20 mm, og også her, som så mange andre edderkopper, er hunedderkoppen større end hannen.

Mens vi nu er i skovbunden, er Joel Andersen faldet over nogle svampe i Tisvilde Hegn.

Når man går på jagt med sit kamera, er det altid en god idé, at sænke blikket lidt ned til det man går på, for ikke alle motiver befinder sig i hovedhøjde. Og når man så ser hele skovbunden ved svampene, kan der dårligt tænkes en bedre ramme til dette flotte motiv.

En svamp - som mangler tænder?
Bodil Steen.           Foto: Fra nettet
Joel Andersen fik også en anden svamp ind i søgeren.

Denne svamp, mener fotografen, synger sangen "Det eneste jeg ønsker mig til jul, er to nye tænder", (en sang, som skuespilleren, Bodil Steen, engang blev landskendt for).

Meeen, en svamp, der synger sange - han er bestemt ikke helt almindelig, ham Joel Andersen!

Firbenet i Sonnerup Skov
Det næste billede er af dette firben - og når vi alle véd, at når vi får øje på et firben, så tager den "benene på nakken", og væk er den - så står jeg lidt undrende tilbage, når jeg ser dette billede, for det må have kostet en del tålmodighed for at få dette motiv i kassen. Den tålmodighed er jeg slet ikke i besiddelse af.

Et meget flot billede.

Joel Andersen fangede motivet i Sonnerup Skov.


Det sidste billede jeg tager med i dette blogindlæg er af denne pragtfulde guldsmed - som er meget tæt på endnu et bytte.

Den voksne guldsmed lever over vandet i vore søer og vandløb, mens dens larver lever i selve vandet, hvor larven lever af bl.a. insektlarver, haletudser og endda små fisk.

Efter en larve er kommet ud af ægget, søger den ned til vandløbets bund, hvor den kan opholde sig i 3-4 år

Foto: Joel Andersen

tirsdag den 15. oktober 2013

Beredskabsstyrelsen på Hammershus

Muren med Beredskabsstyrelsens belysning
Denne aften havde Beredskabsstyrelse Bornholm sat af til belysning af Hammershus ruiner.

Lad mig sige det med det samme, at jeg har set bedre belysning, end det der blev præsteret her til aften. Om der så er blevet sat flere lamper på, efter vi var gået, må stå hen i det uvisse - for os!

Vi har før været inde på "Borgen" under disse forhold, så vi havde ikke megen lyst til at prøve det igen, da det er sværere at komme tilbage end at komme ind - men en hel del tog dog chancen, selv om der var rigtig mange, det tog "synet" et stykke udefra.

Ved at anvende et godt kamera, fik jeg bedre fat i den farvede
belysning end den man kunne se med det blotte øje.

Det var derfor også fra denne afstand, at jeg slog mit stativ med kamera op, for at tage billeder af "Hammershus lysshow". Beredskabsstyrelse Bornholm havde 72 års jubilæum, hvilket kunne aflæses i lyset på Hammershus' mure.

Mange mennesker kom hen og fik en sludder med os, og de fandt hurtigt ud af, at hvis de skulle have nogle gode billeder med hjem, kunne det ikke lade sig gøre uden et stativ - dertil var det for mørkt.
Der var en del farver, som desværre ikke var så tydelige som billedet viser

Vi undrede os over, at der ikke var lys på den store mur, som i øjeblikket er under restaurering, men måske var det på grund af stilladserne?

En turist spurgte beredskabsstyrelsen, om der senere kom mere lys på "Borgen", hvilket de kunne afvise - der kom ikke mere lys end det vi kunne se.


Her ved indgangen til Hammershus - der er lidt "krigsmotiv" over det


Da vi kørte hjem igen, var det lidt problematisk med at komme ud, da alle parkeringspladser - og mere til, var besat.

Rigtig mange mennesker havde fundet vej til Hammershus på denne meget milde oktoberaften - som forøvrigt er min fødselsdag.Her det samlede billede af "Hammershus lysshow", udført af Beredskabsstyrelse Bornholm
Foto: Erik Krog

Stå frem og forklar dig Lars Løkke - eller forsvind som formand!

Venstres nuværende formand, Lars Løkke Rasmussen
I går kom det frem i medierne, at Søren Pinds forklaring om at Lars Løkke Rasmussen slet ikke kan fremlægge sine bilag (da dette ikke kan lade sig gøre ifølge Global Green Growth Institute), slet ikke har hold i virkligheden. Omtalte bilag kan helt uden problemer lægges frem.

Så kære Lars Løkke Rasmussen, nu har du også fået Søren Pind til at fremstå som én, der ligeledes har et problem med sandheden.

Et andet problem har også set dagens lys for Venstre. Partiet Venstre er gået så langt tilbage i meningsmålingerne, at de nu er længere tilbage end ved sidste valg! Så Lars Løkke Rasmussen, hvis der er mere mand tilbage i dig, så må du enten selv stå frem - med dine bilag, som det kræves for dine rejser - og forklare dig, eller også må du gå af som formand for Venstre. Du kunne jo eventuelt sende Venstre en sms, hvis du ikke selv tør sige det direkte?

Foto: Fra nettet

mandag den 14. oktober 2013

Lars Løkke Rasmussen og han forklaring

Måske får Lars Løkke Rasmussen mere tid på landevejene i nær fremtid?
I går fandt jeg et link på Facebook - et link til Lars Løkke Rasmussens forklaring på hans sidste tids "skærmysler" (for at skrive det meget mildt), som han er ene om at være skyld i!

Derefter kunne jeg på TV 2 NEWS se og høre Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, samt venstres Søren Pind, som var sendt "i byen" for at forsvare deres formand!?!

For det første førsøger Lars Løkke Rasmussen at skrive sig ud af sine fejltagelser, han står ikke engang selv frem - og det næste der sker er, at seancen fortsætter på samme måde i vore medier efter omtalte skrivelse. Den undrende befolkning står tilbage med en følelse af, at "lille Lars fra Græsted" ikke selv tør stå frem for at tage sine velfortjente "øretæver".

Hele den venstre side af Folketinget har lugtet blod, og de går nu udelukkende efter struben på Venstres formand - for sådan er politik. Med den viden Lars Løkke Rasmussen har om politik, kan det undre mig, at han ikke har lært noget som helst i den genre.

Jeg har skrevet det før - Lars Løkke Rasmussen bør gå af som formand for Venstre. Om hvornår dette går op for partiet Venstre, er vel bare et spørgsmål om tid.

Foto: Fra nettet

søndag den 13. oktober 2013

Billeder som fortæller

Efterhånden har vi en del billeder at se tilbage på, hvilket der selvfølgelig vil være, med de fotonørder der findes i familien.

På Glomdalsmuseet. Foto: Randi Krog Belseth
Helena og Kasper                                  foto: Lene Krog

Et af de sjældne fotos af os bedsteforældre, med vore børnebørn fra Norge, er dette billede taget på Glomdalsmuseet i Elverum i sommers. Dette billede fortæller mig en masse, da vi har tre glade børnebørn bag os på trappen - og ikke mindst Birthe, som er ved at flække af grin over en kommentar fra de bagerste rækker.

Det næste billede er fra Bevtoft i Sønderjylland. Kasper og Helena, vore to børnebørn i "det synnejyske" - hånd i hånd på stien bag husene. Dette billede behøver vel næppe en "oversættelse".

Vi ældre, computere og internet

Hvilken computer skal vælges, udvalget er meget stort?
Konstellationen ældre, computere og internet kan være en slem en at få styr på, for i november 2014 bliver kommunikationen mellem borgere og det offentlige digitalt.

Jeg kender personligt en del ældre, der slet ikke kan finde ud af en computer, selv om man skriver alt ned om, hvordan de skal finde frem til deres bank m.v.

Og for hvert år der går for den ældre, bliver det bare værre og værre. Men det ser ud til, at man kan lovgive sig til alt - og så er det jo báre dæj'li!

Jeg kan godt forestille mig, at der bliver rigtig mange problemer fremover.

Så er der også det økonomiske i projektet. En computer er ikke gratis, hvilket internettet, som bekendt, heller ikke er. Så her trækker det offentlige bare endnu flere omkostninger ned over de ældre, der ikke har for meget i forvejen - for det er bestemt ikke alle, i den kategori, der har en fed pension at læne sig opad!

Jeg har diskuteret problemet med computernørder, der bare har den opfattelse, at de ældre, af bare stædighed, ikke gider lære det - men masser af ældre, kan overhovedet ikke få systemet ind i hovedet, så enkelt er det.

Men ved at lovgive om tiltaget til næste år, giver det offentlige ansvaret for kommunikationen fra sig. Hvis ikke den enkelte borger svarer og agerer på en henvendelse, så er det alene borgerens ansvar, hvad enten de kan finde ud af det eller ej.

Her på Bornholm har Ældrerådet virkelig fået sig en opgave, som jeg håber de kan leve op til.

lørdag den 12. oktober 2013

Lars Løkke Rasmussen er ren gift for partiet Venstre

Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen
Da Lars Løkke Rasmussen var Statsminister, kunne han føre sig frem med privatfly, som det fører med sig som statsoverhoved. Der var ligeledes mange andre ting han kunne tillade sig som Statsminister, bl.a. at holde et "seminar" på Færøerne (hvor Lars Løkke Rasmussens kone er fra), og det har garanteret heller ikke været billigt.

Da de borgerlige var ved at tabe valgkampen til venstrefløjen, skulle alle midler åbenbart tages i brug for at vende valgkampen. Så da skattesagen imod Stephen Kinnock (Helle Thorning-Schmidts mand) tonede frem, "skulle der smedes mens jernet var varmt". Det er det indtryk offentligheden har fået, fra det, der indtil nu er sluppet ud fra Skattesagskommissionen. Dog er der endnu ikke kommet en konklusion fra kommissionen.

Statsministeren er heller ikke billig i drift
Den 11. marts 2013, kunne Ekstra Bladet afsløre, at Statsministeren, Helle Thorning-Schmidt, på hendes besøg på Grønland - med en mellemlanding på Island, havde en omkostning på kr. 786.159,- med chartret fly. Det er vel nogenlunde det, som det har kostet Lars Løkke Rasmussens 13 rejser (ca. kr. 770.000,-), som man i øjeblikket har fokus på.

Jeg er udmærket klar over, at disse to eksempler ikke kan sammenlignes, da det kræver en del mere end en persons rejse, når vi taler om officielle rejser som statsoverhoved - men det sætter alligevel tingene lidt i relief!

Enhedslisten, har en rigtig god sag med deres ældreforslag


Men den måde som Lars Løkke Rasmussen fører sig frem på, hvor hans udtalelser på TV grænser til utroværdighed, gavner ikke ligefrem ham som formand for Venstre og (måske) kommende Statsminister - og det gavner slet ikke det borgerlige Danmark.

Her på det sidste har Enhedslisten en rigtig god sag, med hensyn til deres krav for landets ældre borgere. Dette fokus på "ældrebyrden" samt Lars Løkkes rejsefrås, kan godt vise sig, at få en del vælgere til at skifte side.

Da der er 2 år til et nyt valg, har den borgerlige side af Danmark en klar opgave - at få Venstres formand udskiftet. På samme måde, som dengang Det Radikale Venstre var fødselshjælper, da Socialdemokraternes formand, Svend Auken, blev væltet som formand, kan det sagtens tænkes, at Venstre, denne gang, kunne få brug for lidt hjælp "udefra".

Foto: Erik Krog - og fra nettet.

fredag den 11. oktober 2013

Opfølgning på det bornholmske ældrerådsvalg

Valgresultatet for Ældrerådet 2013
I dag fik jeg det officielle svar fra Bornholms Regionskommune vedrørende Ældrerådsvalget, og jeg kunne da konstatere, at jeg ikke blev sidst i feltet. Om jeg så går hen og bliver 6. eller 7. suppleant har sikkert ikke den helt store betydning.
Skrivelsen fra BRK vedrørende Ældrerådsvalget

torsdag den 10. oktober 2013

Efterårsfarver fra haven i TejnAdskillige farver pryder vor haver for tidenSå er efteråret for alvor over os, dog ikke sådan at forstå, at alle bladene er raslet ned, for så står vi lige overfor frosten - næh, det jeg hentyder til er, at efterårsfarverne lige for tiden er meget dominerende i billedet som omgiver os.

Bare en enkelt tur rundt i haven, fortæller alt om denne farverige årstid.Egetræet er heller ikke bagud med farverne. Her med et stendige som baggrund


Mange går allerede ind i denne tid med de største problemer om vinteren, og ser derfor ikke den skønhed som omgiver os, for efteråret er vel den årstid, hvor vi er omgivet af hele farvepaletten.

De billeder jeg har valgt i dette indlæg, er alle fra haven her i Tejn - eller i hvert fald lige op til haven, for vore naboer har også del i efterårets farveskala.Det er dette billede, der fik mig til at tænke på omtalte fasan
Her i haven - samt vore nabohaver, har vi altid besøg af en fasankok - og ikke mindst hele familien som efterhånden dukker op, men det er for det meste kokken der spankulerer rundt i haverne for at "holde vagt" - for "her regerer jeg" kan man tydelig aflæse dens kropssprog.

Og hvor vil jeg så hen med den snak - Joh, et af billederne fik mig til at tænke på omtalte fasan, så derfor denne historie.

Foto: Erik Krog