torsdag den 5. december 2013

Politikere og deres omgang med sanheden

Justitsministeren (S)
Det er godt nok ved at være ret træls, at høre på bl.a. justitsminister, Morten Bødskov (S), (ja, manden er oven-i-købet justitsminister!?!) og flere af hans folketingskolleger gradbøje sandheden, når de får stillet direkte ubehagelige spørgsmål.

Alle folketingsmedlemmer, er forpligtet til at videregive oplysninger til Folketinget, og når oplysninger bliver direkte fortiet, er dette lige så grov en fejl, som at misinformere, eller lyve direkte overfor Folketinget.

Når vi taler om ministre m.v., der taler usandt, skrives der f.eks., "omgåelse af sandheden", og andre ord, der er dækkende for en løgn - ingen skriver om en direkte løgn, for réelt er det det, der er tale om.

Så hvorfor ikke kalde en skovl for en skovl, når en minister/folketingsmedlem er fuld af løgn!

Anne Baastrup (SF), er efter min mening, i problemer
Nu er også SF'eren, Anne Baastrup blevet taget i, ikke at viderebringe oplysninger til Folketingets Retsudvalg!?! Hvilket hun tilstår for åben skærm. Anne Baastrup (SF) har tilbageholdt oplysninger på anbefaling af justitsministeren!

Det er sgu godt nok en oplysning, der vil noget.

Nu håber jeg, at justitsminister, Morten Bødskov (S), er færdig som justitsminister, samt, at Anne Baastrup (SF) står til en kammeratlig samtale for hendes manglende dømmekraft overfor Folketingets Retsudvalg. 

For selv om justitsministeren har "anbefalet en tilbageholdelse af oplysningerne", så er det alene Anne Baastrup (SF), der skal stå til ansvar for sin egen handling.

Naturligvis gavner det heller ikke justitsministerens sag, at han er dybt involveret i Anna Baastrups (SF) fortielse.

Foto: Fra nettet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar