fredag den 13. december 2013

Sidste gang FN-soldaterne strøg Dannebrog på Cypern

Cypern, januar 1993, nedtagningen af Dannebrog et begyndt
Bemærk lige disse billeder! Det er første gang disse billeder bliver vist offentligt, selv om det er 20 år siden de var aktuelle!

De Blå Baretter blev stiftet af de gamle FN-soldater, der i sin tid drog i tjeneste for fredens sag. Det var veteraner fra Cypern og Gaza, der i 1968 fandt sammen om, at stifte foreningen De blå Baretter.

FN-soldaterne følger seancen

Herefter er de samme veteraner, lige så stille blevet skubbet ud af deres forening, på samme måde, som når en gøgeunge etablerer sig i en fremmed fugls rede.

Siden 1964, har Danmark udsendt mange soldater i international tjeneste, og efter 1992, er en hel del af dem blevet udsendt i NATO regi, hvor De Blå Baretter er udsendt under FN regi. Dette har ikke betydet, at man i De Blå Baretter ikke har kunnet optage NATO-veteranerne i deres forening - tværtimod.

Dannebrog er nu næsten nede - for sidste gangDe Blå Baretter under pres

De Blå Baretter er ikke en militærforening, men en helt almindelig privat forening, med foreningslove, vedtægter m.v., men det er ikke det, de gamle veteraner fra FN har oplevet!

Når man ser tilbage på, hvordan foreningens blad og meget andet, er blevet ændret - uden veteranernes accept, kan man godt få den opfattelse, at de gamle "Oberstjuntaer", omkring i verden, ikke har levet forgæves.

Der gøres klar til at tage imod
Dannebrog
Bl.a. er bladet "De Blå Baretter" blevet ændret til "Baretten", og det sidste der er i støbeskeen, er, at hele foreningens navn skal ændres til "Danske Veteraner" - også hen over hovedet på dem, der engang skabte foreningen. Det er forståeligt, at mange af de gamle pionere for De Blå Baretter har forladt foreningen.

Dannebrog er strøget for sidste gang på Cypern


De Blå Baretter ændres

Nu betyder alt dette ikke, at ingen af de gamle veteraner har noget at indvende imod forandringer, slet ikke. Og flere af dem har haft mange tanker - også nedskrevet, om, hvordan en samlet forening kunne køre videre i et samlet veteran regi.

Bl.a. var det De Blå Baretter, der i sin tid startede "Kammeratstøtteordningen". Grunden til starten var i 1995, hvor en FN-styrke i Kroatien kom i klemme i nogle krigshandlinger mellem kroatere og serbere. FN-soldaterne kom ud for nogle meget slemme oplevelser, oplevelser, der satte sig meget tungt på sjælen. Dette blev starten på "Kammeratstøtteordningen" KSO.

De danske FN-soldater forlader pladsen efter endt ceremoni. Billederne her er historiske for de danske FN-styrker på Cypern

Et ulovligt afstemningsresultat

Efter et stort pres udefra og fra nogen i De Blå Baretter, der øjnede stor medlemsfremgang, så vedtog De Blå Baretters repræsentantskabsmøde - med én stemmes flertal, den 23. september 2000, at personel, der havde været udsendt i fredsstøttende og humanitære missioner nu kunne optages som medlemmer.

Denne afstemning, med efterfølgende vedtagelse, er så meget mere grotesk, da to mand hver fik 2 stemmesedler - samt, at der i vedtægterne af juli 1999 stod:

                                                        § 13
Ændring af vedtægterne:             
For vedtagelse af ændringer i disse vedtægter kræves, at mindst
2/3 af det samlede repræsentantskab stemmer for ændringerne.


Betegnelsen "FN-soldaterforeningen" blev samtidig fjernet. Det er ikke overdrevet, at man kan hævde, at FN-soldaterforeningen, De Blå Baretter døde den 23. september år 2000, pga et udefra kommende pres - med stor hjælp fra en, helt igennem, ulovlig afstemning!

Cypern Veteranernes formand, Erik T. Hansen (i midten) ved
et kors for en af deres faldne kammerater på Cypern. Korset er
nu på FN-museet, men for indsamlet midler af veteranerne, da
hverken De Blå Baretter eller KSO ville betale for transporten.

Ny forening "Cypernveteranerne"

Sidste år blev en ny forening skabt. Cypern Veteranerne havde fået nok af De Blå Baretters formand, og dermed stiftet deres egen forening. De er allerede i gang med at etablere deres andet træf, som afholdes til maj 2014, hvor det er 50 året for de første udsendinge til Cypern.

Jubilæet afholdes på Flyvestation Aalborg - i den hangar, hvor de første FN-soldater blev afsendt fra til Cypern. Og allerede nu, kan formanden berette, at der er meget stor interesse for arrangementet blandt de gamle veteraner.

Du kan komme i forbindelse med Cypern Veteranerne her:  http://www.cypernveteranerne.dk/

Foto: Billederne er taget af to konstabler, og er givet videre til mig af "Cypernveteranerne"

Ingen kommentarer:

Send en kommentar