fredag den 17. januar 2014

Bornholmske arbejdspladser er truet

Danish Crown slagteriet i Rønne, er truet af fyringer, eller helt at lukke! Det er ikke første gang vi hører om dette, da slagteriet, her på Bornholm, længe har været i kikkerten, om arbejdspladsen er rentabel for koncernen Danish Crown?

Et af de væsentligste argumenter imod arbejdspladsens eksistens er, at prisen pr. kilo produceret kød er en del højere her på Bornholm, end i den øvrige del af landet.

En eventuel lukning af slagteriet i Rønne, vil være meget hårdt for Bornholm, da vi i forvejen er hårdt ramt af arbejdsløshed. 
Så derfor, er vore politikere meget opmærksomme på dette problem, som vil betyde, ud over de mistede arbejdspladser, at omkring 9000 slagtegrise - om ugen - skal ud på en meget længere transport. Dertil, skal også lægges det miljømæssige i den ekstra transport.

Derfor vil Danish Crown gå i dialog med slagteriets medarbejdere og vore bornholmske politikere, for at finde andre løsninger, der kan gøre produktionen, her på Bornholm, for økonomisk bæredygtig, og derved en bevarelse af slagteriet i Rønne.

Men let bliver det ikke!

Her på Bornholm er der varslet besparelser på 20 - 25 mio kroner om året, så sagen er ganske alvorlig for vort slagteri i Rønne, der har ca. 190 medarbejdere!


Afstemningen sidste år i Danish Crown

Danish Crown's nedjustering på det danske marked, skal ses i direkte forlængelse af det tilbud koncernen fremlagde sidste år til de ansatte, hvor 6000 medarbejdere stemte nej til at gå ned i løn. Ledelsen havde inden afstemningen meddelt, at et "Nej" ville betyde fyringer af op til 1000 medarbejdere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar