søndag den 5. januar 2014

Tønder-sagen - endnu en svinsk sag

Der bør findes en ansvarlig i "Tønder-sagen"
Gang på gang hører vi om kommuner, der ikke er deres opgave voksen i sexsager, hvor overgrebene går ud over børn.

Sager, hvor kommunerne har haft en direkte mistanke om seksuelle overgreb på mindreårige, vel at mærke, sager, som har stået på i lang tid, uden der er blevet grebet ind.

Hver gang vi læser om slige sager, opstår der en travlhed ved de involveredes håndvaske, hvor den ene hånd vasker den anden, så den aktuelle kommune altid ender med, at frikende - sig selv!?!

Det er i den samme kategori, som omtalte "Tønder-sag" befinder sig i - noget forbandet svineri, der burde være stoppet for længe siden.

Jeg håber, at de myndighedsansvarlige - altså dem, som burde have stoppet overgrebene for længe siden, bliver stillet til ansvar - helt på samme måde som i Præstø-sagen, hvor en skoleinspektør blev fundet skyldig i det overordnet ansvar for en bådulykke.

I Tønder-sagen, må der ligeledes være en chef, der har det overordnet ansvar - men det tørres vel bare af på en af de ansatte?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar