søndag den 2. februar 2014

Danmark mister arbejdspladser

Irene Simonsen (V)
Omkring 800 slagteriarbejdere blev opsagt for ikke så lang tid siden, og vi må stilsigende se til, at netop disse arbejdspladser forsvinder til vort naboland, Tyskland. Her på Bornholm står vi til, at miste hele vort slagteri. Men hvorfor skal vi egentlig det?

Alle EU-landene er underlagt en EU-lov på landbrugsområdet, men det betyder ikke, at de enkelte medlemslande ikke kan stramme yderligere op på deres respektive område, hvilket vi så har gjort i Danmark.

Men en opstramning betyder også, at vor konkurrenceevne bliver forvedet i forhold til de øvrige medlemslandes.

Og det er netop det, der er kernen i, at Tyskland er ved at overtage vore slagterier.

Dan Jørgensen (S)
Jeg har kunnet læse i Horsens Folkeblad, at fællestillidsmanden på Danish Crown i Horsens, Lars Mose, har slået sig sammen med en venstre politiker, Irene Simonsen, fra Hornsyld. Dette, lidt umage par, rejser rundt og holder foredrag om den situation vi selv har bragt os i, en situation som ikke bliver bedre af, at den nyudnævnte fødevareminister, Dan Jørgensen (S), gerne så endnu flere stramninger, her i Danmark, i landbrugets produktion af grise.

Lars Mose og Irene Simonsen (V) påstår, at embedsværket og DJØF (tidligere Danmarks Jurist- og Økonomiforbund) ødelægger vilkårene for de danske arbejdspladser. Deres påstand er også, at Danmark nu befinder sig i samme situation som i 1800-tallet, da enevælden dengang havde den herskende magt. Denne magt, var den direkte årsag til, at det arbejdende folk kom i armod og afmagt!

Gennem de sidste 20 år har Danmark mistet 30.000 arbejdspladser i fødevareindustrien, hvilket direkte skyldes, at embedsværket og politikerne strammer op på lovgivningen i forhold til EU-lovene, fastslår Irene Simonsen (V).

Det kan blive interessant at se, hvad Lars Mose og Irene Simonsens korstog mod teknokraterne vil føre med sig, for det ser unægteligt sort ud for de danske arbejdspladser på slagteriområdet.

Foto: Fra nettet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar