mandag den 14. april 2014

Arbejdspladserne fosser ud af Danmark

Endnu et notat om danske arbejdspladser flytter udenlands
Vi kender alle den med pengene, der fosser ud af statskassen, for efterhånden opfattes det som en naturlov - i Danmark!

F.eks. tales der for tiden meget om en vis brændeafgift. Men da afgiften har en sværhedsgrad, som politikerne ikke kan styre, tales der nu om, at sætte bundskatten op - og i samme åndedrag går diskussionen så på, at vi skal have udskiftet vore F16 jagerfly - en omkostning på 30 mia kroner (30.000.000.000) det er også en slags penge - sådan sidst på måneden!

Den er sgu ikke let at klare til morgenkaffen. Når jeg så samtidig hører, at vi ikke har råd til det nødvendige plejepersonale til de ældre, som så må finde sig i, at besørge deres afføring i bleer. Hørte jeg ordet uværdigt?

Men nu er det altså arbejdspladserne, som fosser ud af Danmark! Skal vi så også opfatte det som en naturlov?


Danish Crown i Rønne

Danish Crown er godt igang med at nedlægge sig selv her i landet. Det er i hvert fald den opfattelse, jeg efterhånden er kommet frem til. Her på Bornholm skal Danish Crown's afdeling i Rønne skaffe besparelser på endnu 25 mio kroner, før en overlevelse kan komme på tale. En afstemning på slagteriet har betydet, at slagteriarbejderne siger nej til endnu en lønnedgang - selv om det betyder en lukning af slagteriet. Det er et resultat, der taler sit tydelige sprog. For her på øen får man ikke bare et nyt arbejde, men nu har slagteriarbejderne altså fået nok!


John G. Jacobsen
Oticon flytter til Polen

Nu er det ikke "kun" Danish Crown", det flytter sine arbejdspladser til udlandet, det har en lang række andre virksomheder også gjort - og nu har Oticon i Thisted lagt sig i kølvandet på udbryderne (læs notatet øverst, som jeg har modtaget fra min tidligere kollega, John G. Jacobsen), med det til følge, at endnu 85 medarbejdere må stille sig op i arbejdsløshedkøen.

Et eller andet sted mener jeg også, at det er uværdigt at flytte arbejdspladser til udlandet, hvilket jeg også før har skrevet om, dog stopper det nok ikke flytningen til udlandet. Men skal vi så bare finde os i, at danske arbejdspladser nedlægges?

Vi taler om virksomheder, der har haft skattemæssige fordele ved afskrivninger, samt dygtige medarbejdere, der har været med til at udvikle produktet - og dermed virksomheden.

Skal vi leve af, at klippe hinanden i fremtiden? Regering og Folketing gør alt for lidt for at bevare de danske arbejdspladser, men kæden hopper da helt af, når der findes eksempler på, at virksomheder har fået statstilskud til udflytningen!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar