torsdag den 14. august 2014

Cypern Veteranerne på Cypern 2006, 1. del

Jeg har fået tilladelse af Cypern Veteranernes formand, Erik T. Hansen, til at udsende denne historiske beretning fra Cypern Veteranernes rejse tilbage til Cypern i 2006. Dog er beretningen så stor, at jeg bliver nødt til, at sende den over flere dage. Jeg har også fået tilladelse til, at ændre i den oprindelige billedopsætning.

Der er lige denne tilføjelse til Veteranernes Cypernrejse i 2006. Veteranerne fik ingen form for hjælp til kontakten til Udenrigsministeriet eller Den Danske Ambassadør, og alligevel blev de modtaget på højeste plan - med respekt. 

Og alle veteraner betalte selv rejsen. De fik ikke en krone fra Kammeratstøtteordningen, ikke engang til mindepladen for en af deres faldne kammerater. Den gamle mindeplade befinder sig nu på FN-museet i Frøslevlejren, hjemsendelsen blev betalt af de gamle FN-soldater. Og det er mange andre grunde til, at jeg har fuld respekt for de gæve Cypern Veteraner.

Erik krog

Veteran tur til Cypern i dagene fra den 14. - 27. marts 2006
af: Jan Erik Fuglsang Sørensen

Force commander samt chefen for UNFICYP’s civile del, danskeren Michael
Møller og veteranholdet 2006.
I foråret 2005 blev der arrangeret en veteran tur til Cypern og turen blev en ubetinget succes, hvorfor der, allerede under hjemrejsen og senere da en del af deltagerne mødtes til Sommerstævnet 2005 i Søgaardlejren, blev talt om at arrangerer en tur i 2006.
  
Turen i 2005 var arrangeret af Erik T. Hansen i samarbejde med Rejsecenter Djursland og Aarhus Charter.

Undertegnede fik i 2005 til opgave at sammenfatte diverse indtryk og billeder fra turen, hvilket jeg i løbet af foråret og sommeren fik gjort. Artiklen og nogle enkelte billeder blev efterfølgende gengivet i vores foreningsblad ”Den Blå Baret” og historien ligger også ude på foreningens hjemmeside.

Umiddelbart efter sommerferien 2005 rettede Erik T. Hansen henvendelse til undertegnede, idet Erik gerne ville arrangerer endnu en veteran tur til Cypern. Da jeg undervejs på turen i 2005 havde givet udtryk for, at jeg godt ville være behjælpelig med det praktiske, så fandt Erik det åbenbart naturligt at kontakte mig.

Erik T. Hansen (tv) og Michael Møller 
Erik havde allerede haft kontakt til Rejsecenter Djursland. Fra rejsecenteret side var der fremkommet forslag til transporten fra Danmark til Cypern T/R samt for indkvarteringen på Cypern.

I eftersommeren 2005 udsendte Erik så informationsskrivelser vedrørende veteran turen 2006 hvoraf det fremgik, at transporten skulle foregå med Austrian Airways fra København via Wien til Larnaca. Indkvarteringen skulle ske på Anna Apartments i Kissonerga umiddelbart nord for Paphos by.

Erik og jeg var i løbende kontakt hen over efteråret og vinteren 2005. Det var selvfølgelig spændende at se, hvor stor opbakning der ville være til turen i 2006 – dels da transporten og indkvarteringen var en del anderledes end i 2005. Det viste sig dog hurtigt at der ikke var grund til at betvivle succesen fra 2005, idet der hurtigt var ca. 30 tilmeldte deltagere til turen i 2006.

Erik og fru Lydia havde besluttet, at de ville gøre os andre misundelige, så de rejste allerede af sted omkring den 1. februar 2006. Jeg havde lovet Erik at være behjælpelig med de praktiske ting herhjemme i Danmark, inden Kirsten og jeg sammen med Helle og Vagn fra Rønne skulle rejse af sted den 7. marts 2006. Det viste sig, at der var en del problemer inden deltagerne kunne komme af sted til Cypern. Jeg fik flere opringninger angående billetter og havde flere gange kontakt til Rejsecenter Djursland for at rykke for udsendelse af billetter og div. information. Til sidst tror jeg det lykkedes, selv om deltagerne, Erik og jeg godt kunne have været dette foruden.

Helle, Vagn, Kirsten og jeg rejste som nævnt til Cypern den 7. marts 2006 – en uge tidligere end resten af deltagerne i veteran turen 2006. Vi rejste også ud med Austrian Airways via Wien til Larnaca, hvortil vi ankom tirsdag eftermiddag.

Vi blev afhentet af Erik i Larnaca lufthavn og fik pakket os ind i den af Erik lejede bil og så gik turen mod Paphos. På Anna Apartments blev vi modtaget af Costas og hans familie samt fru Lydia. Planen var at Erik, Vagn og jeg i ugen forinden resten af gruppen skulle ankomme til Cypern, skulle få nogle praktiske ting på plads. Erik og Lydia havde ikke brugt tiden til kun at sidde i solen og holde væskebalancen i orden. De havde været flere gange i Nicosia for at få styr på de sidste detaljer i arrangementet, således at der kunne tilbydes et færdigt koncept når deltagerne ankom den 14. marts 2006.

Erik T. Hansen med Cypern Veteranerne tilbage på Cypern i 2006
I ugens løb havde vi et møde med vores gode ven Gregoris, der havde indvilliget i at køre for os igen i år. Det er en utrolig fordel at have en lokalkendt og ikke mindst stedkendt chauffør. 

Gregoris var måske lidt skeptisk i 2005, indtil han fandt ud af, hvad vi var for en størrelse. At han ville være chauffør for os igen i 2006 tog jeg, som en utrolig tillidsvækkende ting, og jeg var da sikker på, at tingene nok skulle lykkes. Vagn, Erik og jeg havde nogle vilde planer om, hvor vi skulle hen, hvad vi skulle se og ikke mindst hvor meget vi skulle se hver dag, men Gregoris fik os hurtigt på andre tanker. På hans rolige og sindige måde fik han os forklaret, at vi kunne altså kun nå fra punkt A til C via punkt B og så hjem til Paphos igen. Det gav selvfølgelig grund til lidt revurdering af vores planer og ideer, men det var vel egentlig ganske udmærket.

Den resterende tid inden resten af gruppens ankomst blev brugt til diverse gøremål. Vagn og Erik brugte en del tid på at få gjort klart med hensyn til afsløring af mindepladen for Sgt. Larsens. Det viste sig desværre at der var lidt problemer med Rejsecenter Djursland, hvorfor e-mailen også måtte gløde lidt mellem Cypern og Danmark. Til sidst faldt tingene dog på plads og Lydia, Erik, Helle, Vagn, Kirsten og jeg var klar og forberedt på jeres ankomst. Belært af Helle, Vagn, Kirsten og min tur til Cypern ugen forinden fik vi arrangeret det således, at velkomst middagen blev afholdt på hotellet, da en del af jer havde haft en utrolig lang tur fra Danmark til Cypern.

Flyet fra Austrian Ariways er landet og nogle af deltagerne på vej ud 
til den ventende bus.
Tirsdag den 14. marts 2006 ankom Gregoris så til Anna Aptm. for at hente Erik, Vagn og undertegnede, dvs. vi var et hold mere, idet Erik havde fået opsnuset, at Ina og Arne Stegger også var på Cypern og holdt til i Paphos. Arne er gammel Cypern veteran. Ina og Arne ville gerne deltage i arrangementerne og for at blive rystet sammen med jer, havde de udtrykt ønske om at komme med til Larnaca for at hente jer.


Veteranerne tilbage på Cypern

Vi ankom til Larnaca i rimelig tid inden flyet fra Austrian Airways skulle lande. Det viste sig at maskinen var ca. 1 time forsinket fra Wien, så det blev til en ekstra kop kaffe. Vel ankommet for de flestes vedkommende og uden problemer gik turen så til bussen for at få læsset bagagen ind. Der manglede en person, Svend, som var ”mistet” i Wien, men vi fandt ud af, at han muligt ville komme med et meget senere fly til Larnaca. 

Velkomstmiddag på Anna Aptm.
Bussen var fuld og turen gik mod Paphos. Snakken gik og der var gensyn med nogle af deltagerne fra sidste år. Undervejs mod Paphos blev der givet lidt nyttig information af forskellig slags. Vi ankom til hotellet omkring kl. 1900-1930 hvorefter der var indkvartering. 

Om aftenen var der så velkomstmiddag på hotellet og allerede her begynde snakken gamle dage og udveksling af minder og historier. Historierne har det med at blive bedre og bedre jo senere det bliver på aftenen, men sådan skal det jo være.

De fleste gik dog rimelig tidligt i seng, da det som nævnt havde været en lang dag. Svend ankom omkring midnat til Anna Aptm. efter en noget længere tur en de fleste, men godt at han nåede frem.

Fortsættes

Ingen kommentarer:

Send en kommentar