torsdag den 6. november 2014

Færøerne og grind

De der har læst min bog, ved også, at jeg har deltaget i grindedrab på Færøerne. Nu har jeg også gået på jagt, både på land (Australien) og vand (Færøerne, hvor vi skød lomvier på havet i 60'erne), og jeg har et ret godt kendskab til slagtning af grise, kreaturer, får og høns, så jeg er udmærket klar over, at kød ikke kun kommer fra vore varehuses kølediske.

Nyrer og lever er altid det første, der bliver spist af en grind, så
derfor ser man altid hvalen skåret op på denne måde.
I de "grind" jeg har deltaget i, er det gået meget stærkt med at aflive hvalerne, og mit indtryk er da også, at tyrefægtning i Spanien overgår dyrplageri langt mere end det der foregår på Færøerne.


Kviksølv i grind

For en lille uge siden så jeg en TV-udsendelse om kviksølv i fødevarer, hvor navnlig fisk var hårdt ramt - men især de dyr der er øverst i fødekæden i havet. Og en hval er helt sikkert øverst i fødekæden, så netop grindehvalen er en af de havdyr, som der er et faretruende højt kviksølvindhold i.

Faren for kviksølv i fødevarer kan bl.a. give Parkinson's syge, hvilket er konstateret blandt ældre færinger, men navnlig kan et for højt koncentration af kviksølv i gravide kvinder, blive til stor skade for det fødte barn, så der er al mulig grund til at tage dette alvorligt.


Slut med grind på Færøerne?

Så for 6 år siden kunne jeg så læse, at nu var det slut med at slagte grind på Færøerne - på grund af det meget høje indhold af kviksølv i hvalerne. Dette var ikke mindst på grund af, at mange færøske kvinder har kviksølvkoncentrationer, der er ti gange højere over niveauet end hos danske kvinder, så der var en meget vigtig grund til et stop for grindefangst i Nordatlanten.

Men jeg kan konstatere, at der stadig fanges og spises grind på Færøerne, så enten er budskabet ikke blevet implementere på Færøerne, eller også er man gået over til en form for russisk roulette på Færøerne. Blot med den forskel, at i stedet for at have én patron i en seksløber, er der nu to patroner - og bare fire kamre uden patron. Så farligt er det for færinger, som spiser grind og spæk jævnligt!

Grænseværdierne for kviksølv i fødevarer, er sat efter, hvad en "mellemgruppe" af mennesker kan tåle at spise - og ikke efter hvad den mest sårbare gruppe kan står for. Derfor bør grænseværdien for kviksølv sættes endnu lavere, hvilket kan betyde et forbud for grindefangst.

Foto: Fra nettet

Ingen kommentarer:

Send en kommentar