onsdag den 19. november 2014

Fuld folkepension til asylsøgere?

Jeg er ikke helt klar over baggrunden for, at samtlige asylsøgere med opholdstilladelse - altså flygtninge som bor her i landet, nu kan få udbetalt fuld folkepension efter kort tid i Danmark.

Naturligvis har jeg læst, at regeringen medregner asylsøgerens arbejdsliv fra hjemlandet, hvilket tilsvarende ikke kan lade sig gøre for en dansker - f.eks. i Australien. Her bliver man, som i alle andre lande, "belønnet" med en pension efter det antal år den pågældende har arbejdet i landet - den resterende pension skal skaffes i Danmark.

Nu kan en af grundende til fuld folkepension til asylsøgere være, at de pågældende ikke har ret/findes ikke en folkepension fra deres hjemland, så derfor, når man tilligemed er flygtning, vil/kan der ikke indhentes en pension fra hjemlandet? 

Men ordningen vil helt sikkert være en magnet for flygtninge til Danmark, og alt andet lige, så er det en forskelsbehandling overfor danskere, som har været på arbejdsmarkedet et helt liv. Og det vil være en forskelsbehandling, som vil være lidt svær at sidde overhørig!


Diskrimination af danskere

"Diskrimination betyder forskelsbehandling mod eller imod en person eller en gruppe på baggrund af en forudindtaget holdning til dem er baseret på visse karakteristika. Det kan være positiv adfærd rettet mod en bestemt gruppe (f.eks. positiv særbehandling), eller det kan være en negativ adfærd rettet mod en bestemt gruppe, som f.eks. bliver udelukket."

Hvis man skal tage ovenstående for pålydende, så mener jeg, at sagen er ligetil, idet asylsøgerne får en positiv særbehandling set i forhold til danske statsborgere - hvilket så er en direkte diskrimination af gruppen af danske folkepensionister, der er underlagt helt andre regler.

Ligegyldigt hvordan man vender og drejer sig, vil rø... altid vende bagud. Helt på samme måde med denne sag, som helt klart er en diskriminationsag

- derfor burde sagen behandles derefter!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar