søndag den 23. november 2014

Maglebysagen ved Uffe Thorndahl

Her en fortsættelse af sagen, hvor Uffe Thorndahl afleverede en hvidbog til Folketingets Kommunaludvalg og Miljøudvalg. En hvidbog, som omhandler kloakering og tilslutningsbidrag. Hermed linket til det tidligere indlæg på bloggen:

http://pensionistpaabornholm.blogspot.dk/2014/10/hvidbog-af-uffe-thorndahl-om.html

Det ser ud til, at landets borgere, som er tilknyttet offentlig kloakeringsanlæg, er taget godt og grundigt ved næsen af kommunerne ! Derfor har Uffe Thorndal skrevet et nyt indlæg om sagen, som jeg har, med tilladelse, kopieret fra en til mig tilsendt e-mail. Og det er stærke sager, der nu er kommet på bordet:


"Sandheden er ilde hørt

Maglebysagen har foreløbig vakt en del opmærksomhed, og alt tyder på, at Vordingborg kommune ulovligt har pålignet tilslutningsbidrag på ca. 40.000 kr. pr. bolig. Jeg involverer mig i sagen efter anmodning fra en række borgere fordi, det er helt åbenbart, at Vordingborg kommunes beslutningsgrundlag fagligt set er noget makværk, og at det er tydeligt, at ressourcesvage borgere udsættes for kommunal magtfordrejning. 

Da kommunens sagsbehandling nærmest må beskrives som ekstremt ringe, og samlet indeholder en række lovovertrædelser - og viser det sig - direkte løgnagtige begrundelser, graver jeg naturligvis dybere ned i sagen. 

Det udløser så et omfattende klynkeri fra kommunen. Embedsmændene kan ikke lide, at det der er foregået omtales offentligt, og de synes, at de skal bruge megen tid på at foretage de udredninger og aktsindsigter kommunen skulle have foretaget af sig selv, hvis Vordingborg kommune ellers havde overholdt vores lovgivning. Men havde der været den orden i kommunens arkiver som arkivloven kræver, så ville den aktindsigt jeg har bedt om, og de spørgsmål jeg har stillet, alle kunne været håndteret af en gennemsnitsingeniør indenfor 3 arbejdsdage. 

Så når forvaltningen nu beder om 375.000 kr. ekstra af skatteyderne for at håndtere denne lillebitte opgave, er det et udtryk for en meget betydelig mangel på faglig kompetance og en chokerende lav produktivitet. 

Nogle medarbejdere blive så angrebet af "stress" over at blive afsløret offentligt. Disse medarbejdere må kommunen så se at finde nogle skånejob til, men det paradoksale er, at de samme medarbejdere med betydelig brutalitet og hårdhed har forfulgt en række ressourcesvage borgere bl.a i forbindelse med Maglebysagen, hvor de kommunale embedsmænd f.eks. har tvangsudsat en enlig mor og hendes to børn.

En af forklaringerne på, at det er gået helt galt med spildevandsplanlægningen i Vordingborg er, at kommunen d. 1.4.2008  ansatte en person til at varetage denne vigtige opgave, som simpelthen ikke havde de nødvendige faglige kvalifikationer. Det har vist sig, at den pågældende fra 1996 til 2008 havde arbejdet som rengøringsassistent på en af kommunens skoler, og al respekt for det. Med det betyder, at den pågældende i en meget lang periode formentlig mindst 14-15 år ikke har arbejdet som ingeniør, og det arbejde kommunen siden da har leveret indenfor dette område, er i meget høj grad præget af dette forhold.

Men det mest chokerende i Maglebysagen er den kriminelle adfærd kommunen viser i slutningen af 1996, hvor kommunen uden at orientere de berørte borgere, ændrer borgernes BBR-registre, fra at der korrekt står, at langt hovedparten af boligerne i Magleby er tilsluttet " Offentligt spildevandsanlæg" til nedsivning eller andet. Det er en kriminel handling, fordi den er i direkte modstrid med det eksisterende retsgrundlag, som er kommunens spildevandsplan fra 1989, hvori der udtrykkeligt står, at Magleby er fælleskloakeret, og at det er kommunen, der ejer kloakanlægget. 

Så det der her er foregået er i straffelovens forstand dokumentfalsk overfor et meget stort antal borgere i Magleby. Knud Larsen var også borgmester i 1996, og der er mange, der har spurgt Knud Larsen direkte, om det ikke er korrekt, at han dengang som borgmester godkendte denne handling. Hidtil har Knud Larsen undladt at svare.

Jeg er en gammel mand på 73 år, der er på overførselsindkomst, og jeg sidder tilbage med en forundring over, at jeg med nogle meget enkle og relevante henvendelser kan skabe så meget postyr i en kommune med over 4.000 ansatte og et årligt budget på 3.000 millioner kr. Der må da være noget helt galt med vores kommune !

Med venlig hilsen

Uffe Thorndahl
Klintholm Havnevej 74
4791 Borre"Odder kommune i samme båd?

Jeg modtager informationerne gennem mine venner i Odder, der skriver i en bibemærkning, at omtalte læserbrev lige så godt kunne være skrevet om situationen fra Odder kommune. Så nu er mit spørgsmål - hvor mange borgere rundt i landet mener, at deres kommune er i samme situation?

Det kan godt se ud til, at blive en sag der vokser! Jeg vil selvfølgelig følge op på sagen her på bloggen:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar